Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Brandbrief Economic Boards aan Tweede Kamer voor behoud investeringen Nationaal Groeifonds

12-03-2024 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het Nationaal Groeifonds is van cruciaal belang voor het verdienvermogen van Nederland, het vestigingsklimaat en de huidige en toekomstige welvaart in Nederland. De vierde ronde van dit fonds moet daarom intact blijven. Dat schrijven de Economic Boards van Nederland in een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer. In de Economic Boards zijn de belangrijkste spelers uit de regionale economie, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid vertegenwoordigd. De brief is mede ondertekend door de Amsterdam Economic Board.

Met het Nationaal Groeifonds wil het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard investeren in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland.

De geplande vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is in februari met twee maanden uitgesteld vanwege vragen over het fonds in de Eerste en Tweede Kamer. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens heeft toegezegd om ‘geen onomkeerbare stappen’ te nemen voor de openstelling van de vierde ronde op 1 juni.

‘Innovatie- en vestigingsklimaat staan onder druk’

In de brandbrief, die is gericht aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, constateren de boards dat het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland onder druk staat. ‘Recente cijfers laten zien dat de Nederlandse industrie krimpt en dat investeringen afnemen.’

Cruciale investeringen

De Economic Boards wijzen de Tweede Kamercommissie erop dat Nederlandse regio’s steeds vaker de strategische keuze maken om landelijk of zelfs wereldwijd te excelleren door zich te richten op specifieke economische clusters, zoals hightech, energie, life sciences, IT of duurzaamheid. Investeringen uit het Nationaal Groeifonds zijn hiervoor cruciaal, omdat die werken als vliegwiel en de investeringsrisico’s verlagen. Recent onderzoek wijst bovendien uit dat elke euro die tot 2035 vanuit het groeifonds wordt geïnvesteerd minimaal € 4,- oplevert aan rendement voor het bruto binnenlands product (bbp).

In totaal is vanuit het Nationaal Groeifonds al zo’n € 10 miljard toegekend aan meer dan 50 projecten. Dit leidt volgens de boards tot een verhoging in het bbp van ruim € 40 miljard. ‘Deze groei leidt tot meer banen, waarmee we ook voor de toekomst meer werkgelegenheid creëren.’

Oproep aan Tweede Kamer

De Economic Boards roepen de Tweede Kamer op om de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds intact te houden. Daarnaast pleiten ze ervoor om ook in de toekomst duurzaam te blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland.

Lees hier de brandbrief van de Economic Boards aan de Tweede Kamer.