Bijzonder college MRA University markeert afscheid Rijk van Ark als directeur MRA

03-07-2020 Nieuws #MRA Bureau#MRA University

Met een bijzonder college van MRA University heeft Rijk van Ark donderdag 2 juli afscheid genomen als directeur van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ruim tien jaar is Van Ark actief geweest voor de regionale samenwerking. Per 1 augustus gaat hij aan de slag als directeur Communicatie van de gemeente Amsterdam. Ook op die plek zal hij de MRA een warm hart toedragen, beloofde hij.

Het afscheidscollege van Van Ark was getiteld: ‘MRA in Paradise: 10 geboden’. Het college werd ingeleid door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland en vicevoorzitter van de bestuurlijke Regiegroep van de MRA.

Authentieke wijze

In zijn inleiding noemde de CdK Van Ark de bouwer van het MRA Bureau, waarin sinds 2017 de ambtelijke ondersteuning van de regionale samenwerking is gecentreerd. Hij herinnerde eraan dat Van Ark al lang de overtuiging heeft dat Amsterdam groter is dan de gemeente Amsterdam. Die kernboodschap staat nog steeds, zei Van Dijk. Hij sprak zijn waardering uit voor de discussies die Van Ark op zijn eigen authentieke wijze heeft losgemaakt over de regionale samenwerking.

Paradijs

Van Ark begon zijn college door een beeld te schetsen van het Bijbelse paradijs. Dat verhaal begon in een tuin en eindigde in een stad. Het doel moet zijn naar een stad te gaan die meer heeft van een tuin dan deze eerste stad: groen, divers, rijk aan natuur en cultuur. Aan de hand van de tien geboden uit de Bijbel gaf Van Ark zijn toehoorders zijn boodschap mee.

Zo stond hij stil bij de geschiedenis van de MRA (‘Eer uw vader en uw moeder’) en op het belang van een gezamenlijk doel in het samenwerkingsverband (‘Niet begeren’). Nadrukkelijk stond Van Ark stil bij het belang van democratisch draagvlak (‘Niet echtbreken’) en vertrouwen in elkaar (‘Heilig de sabat’).

Goed huwelijk

Het onderkennen van elkaars verschillen is een voorwaarde voor een goed huwelijk, sprak hij. Discussies over de governance van de MRA noemde hij een gevaarlijk onderwerp omdat die al snel verzanden, maar hij zei dat hij de overtuiging heeft dat dit een belangrijk thema is voor de toekomst van de MRA. ‘Als ik nu de omvang van de uitdagingen zie waar we voor staan, is het ondenkbaar dat je niet rechtstreeks democratisch bent gelegitimeerd.’ Van Ark erkende dat de zoektocht naar democratische legitimiteit in een informele constructie niet in één keer tot een oplossing zal leiden, maar zei dat een goede tussenstap met goed nadenken mogelijk is.

Van Ark benadrukte het belang van vertrouwen in elkaar, werkelijke aandacht voor elkaar en de focus op de inhoud. Hij roemde de resultaten die in de MRA-samenwerking de afgelopen jaren zijn bereikt op tal van terreinen, van woningbouw en kantoortransformatie tot cultuur, landschap en mobiliteit.

Verbeelding

Aan het eind kwam Van Ark terug op het beeld van een paradijs. Hoe kan het paradijs eruitzien? Laat de verbeelding voor je spreken, zei Van Ark, en focus op dat vergezicht. Als toegift bracht Van Ark een MRA-lied ten gehore, dat enthousiast door de deelnemers aan het college werd meegezongen. Zij bedankten Van Ark met een digitale ovatie.

Oud-wethouder in Amsterdam Carolien Gehrels gaf een eerste reflectie op het college van Van Ark. Zij gaf aan dat het moeilijk is om alle tien geboden na te leven, maar ze noemde de MRA ‘ons eigen paradijs’ en zei dat de MRA onder de leiding van Van Ark ver is gekomen. Ook Gehrels had een lied voorbereid en bracht dat ten gehore.

Lef en durf

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk sloot het college af met een dankwoord. Hij onderstreepte de woorden van Van Ark over onderling vertrouwen en de gezamenlijke inzet voor resultaten. ‘Wat je ons hebt willen meegeven, is simpel en doeltreffend. Maar wel met lef en durf. Dat zijn elementen die passen bij de MRA.’