Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Bijna één op drie nieuwe auto’s is elektrisch

02-01-2024 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit

Het aandeel elektrische auto’s in de verkoop van nieuwe auto’s was in 2023 30,8%. Dit aandeel is bijna 7,5 procentpunt hoger dan in 2022, toen het aandeel elektrische auto’s in de nieuwverkoop 23,5% bedroeg. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG.

In 2023 zijn in totaal bijna 370.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een stijging van 19% ten opzichte van het voorgaande jaar. De prognose voor 2023 was 340.000 nieuwe auto’s. De groei is grotendeels toe te schrijven aan een inhaalslag van uitgestelde leveringen uit 2022, melden de brancheorganisaties. Na de inhaalslag in de eerste maanden van 2023 normaliseerde de markt zich tegen het einde van het jaar. Van de totale nieuwverkoop was 30,8% elektrisch, 37,1% hybride, 30,4% benzine en 1,1% diesel.

Subsidies en fiscale stimulering

Voor 2024 verwachten RAI Vereniging en BOVAG in totaal 360.000 nieuwverkopen. Onzeker is welke invloed de stimulering en subsidiëring hebben op de vraag en aanschaf van elektrische auto’s. Daarnaast spelen economische ontwikkelingen een belangrijke rol.

De brancheorganisaties benadrukken het belang van subsidiëring en fiscale stimulering van elektrische voertuigen. Zij maken zich zorgen over de periode na 2025, vanwege een gebrek aan stimulans om over te stappen op elektrisch rijden.