Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Bijna € 2 miljoen beschikbaar voor projecten in de Amstelscheg

16-09-2022 Nieuws #landschap#ruimte

De provincie Noord-Holland stelt € 1,9 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Amstelscheg versterken. Ook voor projecten die het gebied beter toegankelijk en beleefbaar maken, kan vanaf 10 oktober een subsidie worden aangevraagd.

De Amstelscheg is een groengebied tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. Het historische polderlandschap is ontstaan rond de veenrivieren die door het gebied slingeren. De Amstel loopt door tot in de stad Amsterdam en is een zeer gewaardeerde recreatieve uitvalsroute. Ook polder de Ronde Hoep, met zijn unieke stervormige verkavelingspatroon, is onderdeel van de Amstelscheg. Eind vorig jaar is de Amstelscheg door de inwoners van de provincie verkozen tot het meest bijzondere landschap van Noord-Holland.

‘Groene parel’

‘De Amstelscheg is een veelzijdig gebied. Een bijzonder historisch landschap, dat Noord-Hollanders een prachtige plek van relatieve rust biedt’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel, tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap van de MRA. ‘Deze groene parel in het sterk verstedelijkte gebied rond Amsterdam willen we koesteren en waar het kan nog mooier maken. Daarvoor stelt de provincie € 1,9 miljoen beschikbaar.’

Landschapsontwikkeling

Niet alleen overheden en terreinbeheerders, ook lokale organisaties die zich inzetten voor natuur, recreatie of cultuurhistorie in de Amstelscheg kunnen tot 1 april 2023 voor hun project subsidie aanvragen. Het geld moet worden besteed aan fysieke maatregelen die natuur en landschap versterken of beter toegankelijk maken. Bijvoorbeeld de aanleg van vaar-, fiets- of wandelverbindingen of andere recreatieve voorzieningen. De subsidie bedraagt tot 75% van de kosten met een maximum van € 150.000,-.

De subsidieregeling ‘Landschapsontwikkeling Amstelscheg NH 2022’ wordt gepubliceerd in het subsidieloket op de website van de provincie (www.noord-holland.nl). De regeling is opengesteld vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Samenwerking

De Amstelscheg is benoemd als Bijzonder Provinciaal Landschap. Een kwaliteitsimpuls bij landschappen met bijzondere waarden past bij de doelen voor landschap in het Verstedelijkingsconcept van de MRA. De komende jaren werkt de provincie samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gebiedspartijen om dit landschap ook voor de toekomst te behouden. Dat doet de provincie met een actualisatie van het gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 en een uitvoeringsprogramma.