Baggerdepot bij IJmuiden wordt nieuwe Energiehaven

17-04-2020 Nieuws #duurzaamheid

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Op 16 april tekenden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hiervoor een convenant.

De nieuw te ontwikkelen haven is cruciaal bij de bouw van windparken op de Noordzee. De komende jaren worden steeds meer van deze parken gebouwd en de Energiehaven wordt een belangrijke uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud hiervan. De nieuwe haven biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de bouw van de windparken Hollandse Kust West en IJmuiden Ver te ondersteunen. De Energiehaven speelt ook een rol in de gewenste intensivering van de ruimte en de versterking van de haveninfrastructuur in de regio.

De Energiehaven komt aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. Het nieuwe bedrijventerrein biedt grote kansen om in te spelen op de energietransitie en op belangrijke klimaatdoelen, zowel landelijk als in de Metropoolregio Amsterdam.

‘Met de beoogde bouw van deze zogenaamde Energiehaven is een door alle partijen zeer gewenste havenontwikkeling mogelijk geworden en kan IJmuiden en het Noordzeekanaalgebied nog meer dan nu al het geval is, inspelen op de energietransitie die al volop in beweging is’, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie vindt u op de website van Port of Amsterdam.