Atlas ondersteunt MRA bij aanpak klimaatopgaven

19-09-2019 Nieuws #duurzaamheid#klimaat

Voor het MRA-gebied is een klimaatatlas opgesteld. De atlas vormt een hulpmiddel bij het nemen van maatregelen gericht op het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress als gevolg van klimaatverandering en heeft een primeur voor hittestresskaarten.

De Klimaatatlas MRA geeft voor de gehele MRA een uniform beeld van de impact van hitte, overstromingen, extreme regen en droogte. Het hulpmiddel geeft basiskaarten die nodig zijn bij het bepalen van de kwetsbaarheid en het bepalen van mogelijke maatregelen voor klimaatbestendige inrichtingen. Ook is de landelijk ontwikkelde PET-kaart voor de gevoelstemperatuur bij extreme hitte opgenomen.

Klik hier om naar de Klimaatatlas MRA te gaan.

Klimaatatlassen waterschappen

Naast de nu ontwikkelde atlas voor de MRA zijn er ook klimaatatlassen ontwikkeld door de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel Gooi en Vecht: hhnk.klimaatatlas.net | agv.klimaatatlas.netrijnland.klimaatatlas.net.

In alle regio’s wordt gewerkt aan vervolgstappen om met betrokkenen de risico’s en kansen van klimaatadaptatie te bepalen en zo te komen tot een uitvoeringsagenda.