Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Animatievideo: Zo werkt de Metropoolregio Amsterdam in de praktijk

23-02-2024 Nieuws

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 33 overheden: dertig gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Het is een informele samenwerking, zonder wettelijke taken. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe is de MRA georganiseerd, wie doet wat in de samenwerking? Om dat te laten zien, is een animatievideo gemaakt.

De samenwerking in de MRA is beschreven in de Samenwerkingsafspraken die in 2021 zijn vastgesteld. Hierin staat niet alleen hoe de structuur van de MRA is vormgegeven, maar ook welke werkafspraken zijn gemaakt. In de video wordt dit toegelicht.

De video is een vervolg op de animatie waarin wordt uitgelegd wat de MRA precies is en doet. De twee animaties geven in enkele minuten tijd een overzicht op hoofdlijnen over het hoe, wat en waarom van de samenwerking in de MRA.

U kunt beide animatievideo’s hieronder bekijken.

Video: Wat is de Metropoolregio Amsterdam?

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video: Zo werkt de Metropoolregio Amsterdam in de praktijk

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze