Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Amsterdam ontwikkelt zich tot kennishoofdstad van Europa

02-09-2022 Nieuws #economie

Amsterdam is hard op weg om kennishoofdstad van Europa te worden. Die conclusie trekken de Vrije Universiteit (VU) en Elsevier uit een onderzoek naar de staat van wetenschap, technologie en innovatie in de hoofdstad. Een belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling is de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

‘Amsterdam heeft als kennisstad de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de Brexit en de bijbehorende verplaatsing van hoogopgeleide werknemers, bedrijven en instituten als het Europees Geneesmiddelenbureau’, zegt Michiel Kolman, senior vice president bij Elsevier en coauteur van het onderzoeksrapport.

Op het juiste spoor

Het onderzoek ‘Understanding Amsterdam’s competitive advantage’ heeft als doel om de unieke sterke punten van Amsterdam zichtbaar te maken en nieuwe mogelijkheden als kennisstad te ontdekken, zegt Mirjam van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de VU. ‘De resultaten laten zien dat we in Amsterdam op het juiste spoor zitten.’

Amsterdam doet niet onder voor Cambridge

In het onderzoek is onder meer gekeken naar de zogenoemde ‘onderzoeksoutput’: het aantal keer dat onderzoekers zijn geciteerd in publicaties en internationale samenwerkingen op het gebied van technologie en innovatie. De uitkomsten laten zien dat het onderzoek in Amsterdam niet onder doet voor onder meer Cambridge. De hoofdstad loopt voorop in de ontwikkeling van kennis op het gebied van geneeskunde en biowetenschappen.

Wereldleider

Op sommige vlakken is Amsterdam zelfs wereldleider. Als voorbeeld noemen de onderzoekers het onderzoek dat wordt gedaan naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, om vóór 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Amsterdam doet het bijzonder goed op het gebied van gezondheid, gendergelijkheid en klimaatverandering.

De Amsterdamse wetenschap scoort ook goed op het gebied van internationale samenwerking. Bijna zestig procent van het Amsterdamse onderzoek heeft een internationale coauteur, ruim drie keer zo vaak als het Europese gemiddelde. Ook wordt vaak samengewerkt met het bedrijfsleven.

Artificial Intelligence

Het onderzoek laat verder zien dat kennisontwikkeling op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en informatica sterk in opkomst is. De universiteiten investeren dan ook fors in AI. Dit type onderzoek heeft een grote impact op andere onderzoekers en wordt gemiddeld twee keer zo vaak geciteerd als het wereldwijde gemiddelde.

Het is de tweede keer dat dit onderzoek is gepubliceerd. In 2015 kwam de eerste editie uit.