Amsterdam Bezoeken, Holland Zien deelt successen

27-09-2019 Nieuws #economie#toerisme

Het MRA-programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) loopt al elf jaar en blijft een doorslaand succes. Sinds 2009 richt het programma zich op het spreiden van de groeiende stroom toeristen en bezoekers die Amsterdam als bestemming heeft over de gehele Metropoolregio Amsterdam. De afgelopen twee jaar zijn opnieuw mooie resultaten bereikt.

Zo zijn themakaarten ontwikkeld, VR-video’s gemaakt, fietsroutes uitgestippeld en nieuwe producten gerealiseerd. In een video laat ABHZ de resultaten zien die in de periode 2017-2019 zijn behaald, waaronder een negental nieuwe producten. ‘Ze komen terug, en echt, werkelijk waar: razend enthousiast, allemaal.’

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Focus verschuift

In de loop van de jaren is de focus van het programma aangepast aan actuele ontwikkelingen. Lag de nadruk in de eerste projectperiode (2009-2013) nog vooral op het economisch motief (spreiding van bezoekers leidt tot meer herhaalbezoek, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen), in de tweede projectperiode (2013-2016) won het balansmotief aan belang (een goede balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven om te negatieve effecten van ‘overtourism’ zo veel mogelijk tegen te gaan). Het programma wordt gekenmerkt door een sterke samenwerking tussen overheden, promotie- en citymarketingorganisaties, brancheorganisaties en ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam.

Succesvol

Sinds het begin is het programma zeer succesvol. Het aantal bezoekers vanuit Amsterdam naar de regio steeg onmiddellijk: in 2009 ging nog 18% van de internationale bezoekers aan Amsterdam de regio in, in 2011 was dit al 23%. Inmiddels haken steeds meer organisaties aan door nieuwe toeristische producten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer. Het toeristisch agentschap van de Verenigde Naties riep het programma ABHZ begin 2015 uit tot het beste toeristische project ter wereld. Vooral de samenwerking tussen zoveel verschillende partijen vanuit een gemeenschappelijk belang wordt als uniek gezien.

Vervolg ABHZ

Het programma ABHZ levert een bijdrage aan de realisatie van de hoofddoelstellingen van de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 en is daarmee onderdeel van de MRA Agenda. De derde projectperiode loopt eind 2020 af. In de loop van komend jaar zal bekeken worden of en hoe het programma ABHZ een vervolg krijgt.