Almere en Flevoland nodigen colleges in MRA uit voor samenwerking rond Floriade

21-10-2020 Nieuws #duurzaamheid#klimaatadaptatie#landschap

De gemeente Almere en de provincie Flevoland nodigen de overige overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uit voor een presentatie en een gesprek over de mogelijkheden voor samenwerking rond wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Deze zevende editie van Floriade gaat in april 2022 in Almere van start en staat in het teken van ‘Growing Green Cities’. Gedurende een half jaar staan urgente vraagstukken centraal die samenhangen met de wereldwijde verstedelijking, zoals wonen in groen, voedselvoorziening, klimaatadaptatie, gezondheid en energiewinning.

Eens in de tien jaar staat Nederland met de wereldtuinbouwtentoonstelling in de mondiale schijnwerpers. In 2022 worden in Almere twee miljoen belangstellenden verwacht uit binnen- en buitenland. Floriade draagt niet alleen bij aan de economische waarde voor Almere, Flevoland, de MRA en Nederland, maar tevens en vooral aan het vergroten van het bewustzijn onder (inter)nationale bezoekers over het belang van een gezonde leef- en werkomgeving.

Floriade is een ‘living lab’: een proeftuin voor onderzoek naar innovaties en oplossingen op het gebied van reststromen, waterzuivering, mobiliteit en voedselproductie. De thema’s die centraal staan tijdens Floriade sluiten goed aan op de MRA Agenda, constateren het college van B&W van Almere en Gedeputeerde Staten van Flevoland. De beide colleges willen hun collega’s in november dan ook graag bijpraten over de stand van zaken rond de organisatie. Ook willen ze bespreken hoe Expo optimaal kan worden benut voor de MRA-samenwerking.