Alle scenario’s: economie MRA harder geraakt dan in vorige crisis

25-05-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt hard geraakt door de coronacrisis. Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de 13 gemeenten in de zogenoemde Corop-regio Groot-Amsterdam. Alle scenario’s voorspellen een grotere neergang van de economie dan in de crisis van 2009.

In het meest gunstige scenario van het verloop van de crisis krimpt de economie van de MRA in 2020 met 4,7%. Het verlies aan bruto binnenlands product (bbp) bedraagt -10,8 miljard euro. In de MRA worden 327.000 banen potentieel geraakt (in Groot-Amsterdam zijn dit 250.000 banen).

Zwartste scenario: economie krimpt met 13,7%

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kosten de MRA 2,3 miljard euro per maand. Als de maatregelen nog tot het eind van het jaar duren, loopt de schade op tot -24,8 miljard euro. En de economie krimpt met 13,7%. Dit is het zwartste scenario uit het onderzoeksrapport. Het aantal banen dat potentieel geraakt wordt is 514.000 (voor Groot-Amsterdam 375.000).

Amsterdamse economie relatief hard geraakt

De Amsterdamse economie en de economie van de MRA worden relatief harder geraakt door de coronacrisis dan gemiddeld in Nederland. Dit komt doordat de horeca, detailhandel, luchtvaart en de uitzendbranche hier sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die erg lijden onder de crisis. Deze sectoren zorgen normaal ook voor veel werkgelegenheid, maar door de coronamaatregelen vallen een hoop banen weg. Ongeveer 25% van de banen in de MRA wordt potentieel geraakt (in Groot-Amsterdam is dit 26%).

Onderzoek

Dit rapport komt voort uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het laat in 4 scenario’s de gevolgen van de coronamaatregelen zien voor de economische groei en de werkgelegenheid in de MRA en Groot-Amsterdam. De scenario’s zijn geen prognoses, maar schattingen op basis van verschillende aannames over de duur en gevolgen van de coronamaatregelen.

Download