Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aftrap samenwerking ondernemerschap & innovatie op de VU

11-04-2023 Nieuws #economie

Maandag 24 april was de aftrap van de Samenwerking ondernemerschap & innovatie Metropoolregio Amsterdam op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In oktober 2022 hebben de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Amsterdam UMC en de Rabobank een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te investeren in het ecosysteem van de MRA. Het doel van de samenwerking is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie door middel van onderzoek en kennisdeling.

Tijdens de kick-offbijeenkomst op 24 april gingen verschillende sprekers in op manieren om bedrijvigheid te bevorderen en talentontwikkeling te stimuleren en hoe dit kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio en de maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat.

Op het programma stond onder meer een gesprek over Life Science & Health, een sector met een sterke kennisbasis in de regio Amsterdam. Ook is gesproken over kunstmatige intelligentie en over klimaat en duurzaamheid. Op de website van de VU vindt u het volledige programma van de bijeenkomst.