Adviesrapport over datacenters bouwsteen voor MRA-strategie

15-05-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan samen met het Rijk en de netbeheerders voor belangrijke keuzes over datacenters. Enerzijds spelen datacenters een belangrijke rol bij het digitaliseren van de regionale en nationale economie, anderzijds zorgen datacenters voor een groeiend beroep op de toch al schaarse ruimte en netcapaciteit in de MRA. Om tot gefundeerde keuzes te kunnen komen, heeft de MRA BCI en CE Delft gevraagd een adviesrapport op te stellen voor een MRA Datacenter Strategie.

Dit rapport is een bouwsteen voor een dergelijke strategie. De inhoud van dit rapport wordt niet per se volledig onderschreven door de MRA en MRA-overheden.

Op woensdag 20 mei organiseerde de MRA een webinar over datacenters. In hoeverre kunnen en willen wij schaarse ruimte en netcapaciteit beschikbaar (blijven) stellen voor de groei van het datacenter-complex in de MRA?  Wat zien wij als logische locaties voor nieuwe datacenters en welke eisen gaan wij daaraan stellen?

Bekijk hier het verslag en de integrale opname van dit webinar.

Download hier het eindrapport dat een bouwsteen is voor de MRA Datacenter Strategie.