Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Advies MRA-trainees: pak energiearmoede samen met bewoners aan

15-04-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De stijging van de energieprijzen stelt vooral bewoners van sociale huurwoningen voor problemen. Zij hebben relatief meer moeite om de hogere energienota te betalen en kiezen noodgedwongen ook voor minder wooncomfort door bijvoorbeeld de verwarming minder vaak aan te zetten of lager te zetten. Trainees van de Traineepool MRA deden onderzoek naar deze ‘energiearmoede’ en hebben adviezen opgesteld voor gemeenten. De rode draad in de adviezen: betrek bewoners bij de aanpak van energiearmoede en zorg voor praktische en persoonlijke ondersteuning.

Het onderzoek naar energiearmoede is de afgelopen maanden uitgevoerd door de zesde lichting van de Traineepool MRA in opdracht van de MRA Directie.

Onderzoek naar energiearmoede

Ongeveer 10 procent van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Voor deze huishoudens wordt het steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Dit wordt energiearmoede genoemd. Door de stijgende energieprijzen die de oorlog in Oekraïne tot gevolg heeft, is dit probleem de afgelopen paar maanden alleen maar relevanter geworden.

Naast het feit dat deze huishoudens moeite hebben om de stijgende energieprijzen te betalen, kunnen zij ook minder goed meedoen in de energietransitie. Ongeveer 75% van de huishoudens met energiearmoede woont in een corporatiewoning, blijkt uit onderzoek van TNO. Dit betekent dat zij nauwelijks invloed hebben op de verduurzaming van hun woning. Deze huishoudens, die juist zouden kunnen profiteren van een zuiniger, geïsoleerd huis, of een huis dat niet verwarmd wordt door steeds duurder gas, vallen dus eerder buiten de boot.

Door de groeiende energiearmoede is deze problematiek hoger op de nationale en lokale politieke agenda komen te staan. Ook binnen het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de bestrijding van energiearmoede in de regio steeds urgenter geworden. Daarom heeft de zesde traineepool van de MRA in opdracht van de MRA Directie een onderzoek naar energiearmoede in de MRA uitgevoerd.

Resultaten

Aan de hand van drie lokale casussen in de gemeenten Almere, Diemen en Zaanstad hebben de trainees drie adviezen opgesteld en is de onderstaande overkoepelende praatplaat gemaakt.

Deze praatplaat dient als middel om in gesprek te gaan, zowel binnen de gemeenten als tussen gemeenten over de manier om energiearmoede tegen te gaan en daar beleid voor te maken.

De algemene conclusie uit het onderzoek is dat het aanpakken van energiearmoede samen met bewoners moet gebeuren. Het kijken mét bewoners en andere stakeholders biedt niet alleen unieke en vernieuwende perspectieven, maar vooral passende oplossingen. De drie mogelijke oplossingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn:

  1. De inzet van energiecoaches;
  2. Het gebruik van gepaste communicatie met bewoners;
  3. De mogelijkheden van een fixbrigade benutten.

Lees hier alles over de overkoepelende resultaten en adviezen aan de drie gemeenten.

Symposium Energiearmoede

Op 13 april zijn de resultaten van het onderzoek in de vorm van een symposium gedeeld met de MRA-gemeenten, met woningcorporaties, opdrachtgevers, betrokkenen en wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Zaanstad, bestuurlijk trekker van het thema energiearmoede in de MRA. Aan de hand van presentaties en panelgesprekken met de gemeenten, TNO, Servicepunt duurzame energie en de trainees zijn de adviezen gedeeld. Naast de praatplaten aan de gemeenten is ook de overkoepelende praatplaat gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Baerveldt.

Met inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met MRA-trainee Nynke Detmar door een e-mail te sturen naar n.detmar@amsterdam.nl.

Overhandiging praatplaat door de stuurgroep aan wethouder Baerveldt, van links naar rechts Tom Remijn, Nynke Detmar en wethouder Annette Baerveldt