Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Advies aan kabinet: veel meer geld nodig voor circulaire economie

15-08-2022 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

Het kabinet moet de transitie naar een circulaire economie net zo serieus nemen als het halen van de klimaatdoelen. Dat vraagt om een ‘evenredige intensivering en opschaling van middelen’. Dit advies geven de voorzitters van verschillende transitieteams, onder meer voor consumptiegoederen en de bouw. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had om het advies gevraagd.

‘Om de klimaatdoelen in 2030 te halen wordt door Nederland terecht vele miljarden geïnvesteerd’, constateren de voorzitters van de teams in hun aanbiedingsbrief aan staatssecretaris Heijnen. ‘In de begrotingen van de relevante ministeries zijn echter slechts tientallen miljoenen euro’s gekoppeld aan de transitie naar een circulaire economie. Wij vinden deze verhoudingen niet in overeenstemming met de ambities van het regeerakkoord en de bijdrage die circulariteit kan leveren aan de klimaatdoelen en aan duurzame economische groei. We doen daarom nogmaals de dringende oproep dat het kabinet doelen en middelen met elkaar in balans brengt.’

Waardevolle bouwstenen

De transitieteams zijn in september 2021 aan de slag gegaan met de vraag van het ministerie om de doelen voor de circulaire economie te concretiseren. De adviezen die daaruit volgen, zijn het resultaat van tientallen sessies met honderden professionals uit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties, branches en de wetenschap. Ze schetsen manieren om substantiële hoeveelheden grondstoffen te besparen en megatonnen CO2-uitstoot te vermijden. De teams schrijven aan staatssecretaris Heijnen te verwachten dat hun adviezen ‘waardevolle bouwstenen’ zullen zijn voor het Nationaal Programma Circulaire Economie, dat komend najaar wordt uitgebracht. De staatssecretaris bevestigt dat in een brief aan de Tweede Kamer over de tussentijdse uitkomsten en de stand van zaken rondom de concretisering van de doelen voor een circulaire economie. 

‘Alomvattend programma nodig’

Eén conclusie dringt zich manifest op, schrijven de teams aan de staatssecretaris. Het doel van 100 procent circulair in 2050 en de omvorming van de huidige economie tot circulaire ketens kan alleen worden gehaald als vandaag al actie wordt ondernomen door overheid, markt en samenleving. ‘Er is een dringende noodzaak tot een consistent en alomvattend circulaire-economieprogramma, en een opschaling van de huidige activiteiten. We hoeven maar naar de energietransitie te kijken om te zien dat elke dag wachten leidt tot meer maatschappelijke weerstand, meer complexiteit en uiteindelijk een hogere rekening.’