Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aardwarmte voedt warmtenet in Purmerend naar verwachting vanaf 2027

14-05-2024 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

Het onderzoek naar de mogelijkheden om aardwarmte te winnen voor de levering van warmte aan het warmtenet van Purmerend is in een volgende fase beland. Na de eerste verkenningen komen nu de volgende stappen in beeld, waaronder het vergunningentraject. De verwachting is dat het warmtenet in de gemeente in 2027 voor een deel op aardwarmte kan worden aangesloten en de eerste huishoudens in Purmerend kunnen worden voorzien van aardwarmte.

Aardwarmte, ook bekend als geothermie, is duurzame warmte die wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte in de ondergrond. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Ongeveer driekwart van de huishoudens in de stad Purmerend is aangesloten op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. De warmte komt nu van de verbranding van resthout van Staatsbosbeheer, bij pieken in de vraag ondersteund door het gebruik van aardgas.

De betrokken partijen bij het aardwarmteproject in Purmerend zijn Yeager Energy, Energie Beheer Nederland, Stadsverwarming Purmerend en de gemeente. Yeager Energy en Energie Beheer Nederland richten zich dit jaar op het verder onderzoeken van de potentie voor het winnen van aardwarmte in Purmerend en de start van het vergunningentraject, zoals de omgevingsvergunning en de milieueffectrapportage. ‘Als het aanvullende onderzoek bevestigt dat de ondergrond geschikt is voor het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte en het vergunningentraject voorspoedig verloopt, kunnen vervolgstappen worden gezet’, laten de betrokken partijen weten.

De ontwikkelingen rond aardwarmte dragen bij aan de ambities van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam om het gebruik van aardgas terug te dringen.