Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aantal verhuizingen uit Randstad blijft toenemen

12-08-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen vanuit de Randstad verhuisd naar een gemeente elders in Nederland dan omgekeerd. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht. Vooral 30-plussers verlaten de Randstad in toenemende mate. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De trek vanuit de Randstad neemt al een aantal jaar toe. Sinds 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen.

Vooral dertigers vertrekken

Ruim 75.000 mensen verlieten de Randstad in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen: 5.000 mensen meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde, nam licht af naar 53.000. In 2021 verhuisden dus 22.000 mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting.

De afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep: vanuit de Randstad verhuisden bijna 9.000 dertigers meer naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Dit saldo loopt al sinds 2013 op en nam vooral de laatste twee jaar toe. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuisden juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd. Zij verhuizen vooral vanwege studie of werk.

Ondanks de verhuizingen uit de Randstad groeit de bevolking er wél. Met name in de grote steden is de bevolkingsgroei de afgelopen jaren voor een belangrijk deel het gevolg van buitenlandse migratie.

Definitie van de Randstad

Het CBS rekent tot de Randstad de provincies Utrecht en Zuid-Holland en het zuidelijke deel van Noord-Holland. De MRA-gemeenten Almere en Lelystad horen daar in deze definitie niet bij, net als Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. De overige 24 gemeenten in de MRA vallen onder de definitie van de Randstad die het CBS hanteert.