Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aantal inwoners MRA gegroeid in 2023, krimp in 10 MRA-gemeenten

05-01-2024 Nieuws #Economie#mobiliteit#ruimte

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2023 naar verwachting gegroeid met meer dan 30.000 inwoners, tot ruim 2,6 miljoen. De groei kwam voor rekening van 17 van de 30 gemeenten in de MRA. Drie gemeenten bleven nagenoeg stabiel en tien gemeenten in de regio zagen hun aantal inwoners dalen. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In alle provincies van Nederland viel de bevolkingsgroei lager uit dan in 2022.

De bevolkingsgroei in 2023 wordt volledig veroorzaakt door buitenlandse migratie. Vorig jaar overleden namelijk meer mensen dan er geboren werden. Het CBS tekent hierbij aan dat de definitieve cijfers over 2023 nog kunnen veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

Flevoland groeit het snelst

De bevolking van Nederland als geheel nam in 2023 met 140.000 mensen toe. Het sterkst groeide het aantal inwoners van Flevoland en in de meeste universiteitssteden. Flevoland zag een bevolkingsgroei van 13 per duizend inwoners. In 2022 waren dat er nog 22 per duizend. Opmerkelijk is dat de bevolking van Flevoland niet alleen groeide doordat meer mensen vanuit andere provincies naar Flevoland verhuisden dan andersom, maar ook door natuurlijke aanwas (meer geboorten dan sterfgevallen). Daarnaast was sprake van een positief migratiesaldo: meer mensen kwamen vanuit het buitenland naar Flevoland toe dan dat er mensen vanuit Flevoland emigreerden. Ook in Noord-Holland groeide de bevolking meer dan het landelijk gemiddelde, met 10 per duizend (in 2022 nog 15 per duizend).

Groei en krimp in MRA

In de MRA kregen Amsterdam (19 per duizend), Blaricum (18 per duizend) en Almere (16 per duizend) er in 2023 relatief de meeste inwoners bij. In absolute aantallen groeiden Amsterdam (ruim 17.000 nieuwe inwoners), Almere (ruim 3.500) en Haarlem (ruim 2.300) het snelst.

De gemeente Laren zag het aantal inwoners het sterkst afnemen (-19 per duizend, in totaal 225), gevolgd door Heemstede (-5 per duizend, in totaal 140) en Bloemendaal (-5 per duizend, in totaal 120). Gemiddeld nam het aantal inwoners in de MRA in 2023 toe met 4 personen per duizend inwoners (in totaal ruim 30.000). Hoewel in tien gemeenten in de MRA sprake was van krimp, is deze bevolkingsafname in absolute aantallen klein: in totaal zagen de tien krimpgemeenten in de regio hun bevolking gezamenlijk met ruim 800 inwoners afnemen.

Landelijk was er bevolkingskrimp in 86 van de 342 gemeenten in 2023. Op Flevoland na zijn er in alle provincies gemeenten waar het aantal inwoners daalde. De gemeente Laren, onderdeel van de MRA, was landelijk koploper. Deze gemeente is relatief vergrijsd, waardoor er ruim meer sterfgevallen waren dan geboorten. In de Gooi en Vechtstreek bestaan groei en krimp naast elkaar, stelt het CBS vast: in Laren (-19 per duizend, in totaal 225) en Huizen (-2 per duizend, in totaal 80) nam het aantal inwoners af, terwijl Blaricum (18 per duizend, in totaal 225) juist sterk groeide. Door nieuwbouw verhuisden hier relatief veel mensen vanuit andere gemeenten naartoe. Ook Hilversum (11 per duizend, in totaal ruim 1.000) zag het aantal inwoners relatief sterk stijgen.

Gemeente in de MRAOntwikkeling bevolking 2023 per duizend inwoners
Aalsmeer+9
Almere+16
Amstelveen+8
Amsterdam+19
Beverwijk+4
Blaricum+18
Bloemendaal-5
Diemen+8
Edam-Volendam+4
Gooise Meren0
Haarlem+14
Haarlemmermeer+5
Heemskerk0
Heemstede-5
Hilversum+11
Huizen-2
Landsmeer-3
Laren-19
Lelystad+12
Oostzaan0
Ouder-Amstel+11
Purmerend+11
Uitgeest-3
Uithoorn+8
Velsen+7
Waterland-3
Wijdemeren-1
Wormerland-3
Zaanstad+10
Zandvoort-3
Gemiddeld+4,2