Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen

02-06-2023 Nieuws #duurzaamheid

Het aandeel hernieuwbare energie was 15% van het totale energieverbruik in Nederland in 2022. In 2021 was dat nog 13%. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie nam vorig jaar toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27% van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie.

Het verbruik van hernieuwbare energie nam in 2022 met 6% toe ten opzichte van een jaar eerder. Doordat het totale energieverbruik ruim 7% daalde, was de toename van hernieuwbare energie relatief nog sterker. Met name het aardgasverbruik daalde in 2022 fors.

Zon en wind

Het verbruik uit zonne-energie, zowel elektriciteit als warmte, nam in 2022 met 45% toe ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. Daarnaast was 2022 een bijzonder zonnig jaar, stelt het CBS vast. Het energieverbruik uit windenergie steeg in 2022 met 13% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is vooral toe te schrijven aan het verbruik uit windenergie die op land wordt opgewekt.

Warmtepompen en biomassa

De bijdrage van warmtepompen aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie is met 7% relatief klein, maar steeg in 2022 wel met ruim 25% ten opzichte van 2021. Hoewel het energieverbruik uit biomassa daalde, levert biomassa met 40% nog altijd de grootste bijdrage aan hernieuwbare energie.