De projecten van MRA

2 Amsterdam Lelystad Almere Amsterdam Wormerland Purmerend Edam- volendam Zaanstad Haarlemmermeer Velsen Haarlem Uithoorn Amstelveen Beverwijk Heemskerk Waterland Lands-meer Wijdemeren Hilversum Huizen Laren Blaricum Gooise Meren Oost-zaan Zand-voort Heem-stede Aals-meer Ouder- amstel Diemen Bloemendaal Uitgeest Alkmaar
×

Kustzone Almere Poort / DUIN

Kustzone Poort / DUIN is onderdeel van Almere Poort, een van de nieuwste stadsdelen van Almere aan de A6, vlakbij Amsterdam en 't Gooi

Kustzone Poort / DUIN is een bijzondere ontwikkeling op een fantastische plek. Direct aan het IJmeer, met zicht op Amsterdam, wordt door Amvest en de gemeente Almere een uniek stuk stad gemaakt in een nieuw duinlandschap. Met echte duinen tot wel 10 meter hoog, bossen en stranden. Met een jachthaven en een levendig centrumgebied met appartementen, winkels, restaurants etc. Volop ruimte dus om te wonen, ondernemen en recreëren. Duin is een plan vol contrasten; druk en rustig, beschut en in de wind, natuurlijk en stedelijk. In Duin zijn veel dingen net wat anders dan normaal. Het is er niet zo aangeharkt, maar een tikje ruig. Dus geen grijze stoeptegels, maar schelpenpaadjes, hoogteverschillen en slingerende woonstraten. Tevens loop je vanuit je woning zo de natuur in. Duin betekent wonen in het bos, op een duin of aan het strand, een gebied dat een permanent vakantiegevoel oproept.

In DUIN worden circa 3.000 woningen gerealiseerd waarvan ongeveer 1.300 eengezinswoningen en 1.700 appartementen. Het merendeel van de appartementen zijn gesitueerd in de twee hoogbouwgebieden van DUIN, te weten Kop Zuid en Kop Noord. In de overige zes deelgebieden van DUIN worden met name eengezinswoningen gebouwd. De deelgebieden Zuiderduin en Noorderduin zijn inmiddels zo goed als afgerond. Per eind 2023 zal ongeveer de helft van het totaal aantal woningen in DUIN gerealiseerd zijn.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.almere.nl/wonen/stadsdelen/almere-poort
×

Achtersluispolder

In de nieuwe plannen voor de Achtersluispolder is een balans gezocht tussen wonen en werken: in het noordelijk gedeelte ligt de nadruk op wonen en in het zuidelijk gedeelte op werken. In de komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt.

Op 6 april 2023 heeft de Zaanse gemeenteraad besloten het concept gebiedsperspectief vast te stellen. In de aanloop naar deze vaststelling zijn op 1 februari 2023 in Maakgemeenschap De Hoop ondernemers, bewoners en anderen bijgepraat aan de hand van een presentatie.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/
×

Peperstraat, Zaandam

De Peperstraat in Zaandam wordt getransformeerd tot oostelijke entree van het centrum. Deze binnenstedelijke herontwikkeling bevindt zich in het verlengde van de gedempte gracht en ten oosten van De Zaan.

Er komen circa 540 woningen en een ondergrondse parkeergarage. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Het plan voor de Peperstraat sluit aan bij de ambities van de gemeente Zaanstad om de oostzijde van de Zaan te transformeren. Deze ambities zijn vastgelegd in het gebiedsperspectief MAAK.Zaanstad. Dat heeft wel gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers. Want de panden die er nu staan moeten dan gesloopt worden. Het slopen van de woningen is ingrijpend voor de zittende bewoners. De ontwikkelaar organiseert daarom heel uitgebreid de participatie rondom het project Peperstraat. De gemeente wordt hier uitgebreid bij betrokken. Er zijn al een groot aantal bijeenkomsten geweest en er staan er nog een aantal gepland.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/projecten-en-initiatieven/herontwikkeling-peperstraat
×

Zaankwartier

Direct aan de Zaan, op de plek van de voormalige meelfabrieken van Meneba, wordt een nieuwe toekomst gecreëerd met respect voor het verleden.

Er is plek voor ruim 700 woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Dit biedt een kans het terrein te transformeren van een bedrijventerrein naar een nieuw dynamisch woon- en werkgebied met een industrieel karakter, waar verbindingen samenkomen en nieuwe ontmoetingen mogelijk zijn. Beeldbepalende monumenten krijgen een nieuwe bestemming en zorgen dat de nieuwe toekomst van Zaankwartier wordt gebouwd op de stevige grond van een rijk verleden.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.zaankwartier.nl/
×

Maak.Kogerveldwijk

MAAK.gebied Kogerveldwijk bestaat uit de buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt / Slachthuisbuurt en Hofwijk.

De buurten worden letterlijk gescheiden van de rest van de omgeving door hoofdwegen, een spoorlijn met station en water. De wijk heeft een centrale ligging en is dus goed bereikbaar. Het prachtige recreatiegebied Jagersveld ligt er naast.

Kogerveld is een echte woonbuurt. Ruim van opzet, veel groene delen tussen de gebouwen en lekker rustig om te wonen. Vanuit de buurt zijn er wensen over meer activiteiten in de buurt, meer onderhoud van het groen en beter omgaan met afval. In de wijk wonen ca 4.600 mensen.

De Boerejonkerbuurt / Slachthuisbuurt ligt ingeklemd tussen de Zaan, de A8, de dr HG Scholtenstraat en de spoorlijn. De buurt bestaat vooral uit woningen uit de eerste helft van de 20e eeuw en uit industrie die deels is voortgekomen uit de windmolens die hier in de 18e en 19e eeuw in groten getale stonden.

De Hofwijk bestaat uit lage flats aan de randen met eengezinswoningen in het midden met ruimte voor het groen en daarnaast liggend een industrieel (en braakliggend) terrein dat mogelijk tot ontwikkeling wordt gebracht.

Oostzijderpark fase 1 bestaat uit +-530 woningen en wordt ontwikkeld door de ontwikkelcombinatie Timpaan-Ontwikkeladviseur. Voor fase 2 is de gemeente aan de slag met een ruimtelijk plan van eisen.

Gemeente Zaanstad werkt samen met SENS real estate en woningcorporatie Parteon aan de ontwikkeling van het centrumgebied Westerkoog. Donderdagochtend 15 juni om 10.45 tekenen de partners een koopontwikkelovereenkomst op de stand van de MRA.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl/
×

Business Park Amsterdam Osdorp

Business Park Amsterdam Osdorp is het bedrijventerrein van de toekomst, mede door de unieke ligging: tussen de luchthaven Schiphol en Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West. Maar het is ook het laatste nieuwe bedrijventerreinen in Amsterdam waar bedrijfskavels te koop zijn. Het is daarmee ook een locatie voor bedrijven die door gebiedstransformatie vanuit de stad moeten verhuizen en een goed bereikbaar onderkomen in Amsterdam zoeken.

Ambitie: duurzaam en circulair
Maar er is meer. Business Park Amsterdam Osdorp ontwikkelt zich onderscheidend op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Fase 2 wordt tot een van de meest duurzame en circulaire bedrijvenparken van ons land ontwikkeld. Duurzaamheid en circulair gebruik van materialen zijn daarbij de uitgangswaarden. De inrichting is volledig gebaseerd op de bestaande ecologie, waterhuishouding en bodemstructuur in het gebied.

Een groot deel van fase 2 wordt bestemd voor openbare ruimte met groen en water, waaronder ruim 1.000 fruitbomen en een waterpark. Het bedrijvenpark wordt zo energieneutraal mogelijk ontwikkeld, door gebruik van zonne-energie en andere natuurlijke energiebronnen. In het parkbeheer wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk regenwater te hergebruiken en afvalstoffen te recyclen.

Bedrijven die zich op fase 2 willen vestigen delen dezelfde ambitie en voldoen aan de strengste duurzaamheidsnormen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for http://www.bpao.nl
×

Schiphol Trade Park, Hoofddorp

Meest duurzame logistieke business park van de wereld

Schiphol Trade Park in Hoofddorp heeft recent de BREEAM-NL Gebied certificering Outstanding toegekend gekregen. Het is hiermee het meest duurzame logistieke business park in de wereld.

Bij de gebiedsontwikkeling van het business park past gebiedsontwikkelaar SADC circulaire principes toe. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. In 2019 was het het eerste business park ter wereld met een materialenpaspoort voor de gebiedsontwikkeling.

Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast de vergaande duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park.

Innovatief virtueel net
Op Schiphol Trade Park is het eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het virtuele net. Een uniek, innovatief en duurzame oplossing voor het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio Schiphol. Bedrijven delen de capaciteit op het bestaande net, waardoor ze geen last hebben van de bestaande netcongestie en klaar zijn voor een duurzame toekomst.

Ecologische Visie
Ook is er een uitgebreide en unieke ecologische visie opgesteld die focust op de zachtere kant van duurzaamheid in plaats van gebouwen en infrastructuur. Het gebied is rijk aan flora en fauna en heeft een grote biodiversiteit. Bij de planontwikkeling wordt duidelijk welke kaders en randvoorwaarden gelden, welke inrichtingselementen van belang zijn en welke soorten flora en fauna hier een plek moeten of kunnen krijgen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for http://schipholtradepark.nl
×

Oostflank Purmerend

Gebiedsontwikkelingen voor c.a. 4000 woningen incl natuurversterking aan de rand van Purmerend.

De gemeente Purmerend en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten.
Samen zetten ze de schouders onder een aantal grote opgaven. Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en een diversiteit aan doelstellingen. Resulterend in één gezamenlijke ambitie
om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Onze missie
Nieuwe woningen en meer buiten-spelende kinderen in een aantrekkelijk woonklimaat. Groener, koeler, socialer en dus gezonder voor iedereen. Met ruimte voor een fijnmazige natuur en waterberging in de stad. Ruim baan voor fietsers en wandelaars, bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Meer natuur: groter, robuuster en aantrekkelijk om in te recreëren in alle jaargetijden.

Ons streven is te komen tot een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie op de toekomstige oostkant van Purmerend en het op korte en midden lange termijn realiseren van extra woningen en extra groen in Purmerend.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://oostflankpurmerend.nl/
×

De Koog Purmerend

(e)sports Techcampus en transformatiegebied

De Koog; groeibriljant van Purmerend en de regio.
In 2040 is De Koog een bruisende, inspirerende (coole) plek waar het aantrekkelijk is om te werken, sporten, wonen, leren en ontmoeten.
Waar het talent van morgen wordt opgeleid en waar ze hun dromen kunnen najagen. Het wordt een broedplaats met een duurzaam ecosysteem waar innovatie, kennis, bedrijvigheid, creativiteit en talentontwikkeling hand in hand gaat en
continu wordt gestimuleerd

Hier werken verschillende organisaties samen aan (kansrijke) innovaties om vraagstukken op te lossen en/of de economie een impuls te geven.

Stadscampus en open sportpark
De Koog krijgt een stadscampus waar onderwijs-(e)sports/tech en het bedrijfsleven samenkomen en die zijn plek verworven heeft binnen de MRA. Met het onderwijs op de campus willen we een interessante inclusieve basis creëren voor (jong) talent van verschillende niveaus in de samenleving. Het open sportpark is een belangrijke drager voor deze ontwikkeling.
Complete woonplek
De bijzondere mix zorgt voor een uniek woonprogramma en doelgroepen waar ruimte is voor 1.200 woningen in een hoge dichtheid
Brede werkgemeenschap
Op de Koog vindt men naast een mooie mix van bedrijven steeds meer specialisten en pioniers in creative tech. Zij maken hier straks hun producten, met het onderwijs als directe buren. Living labs, studio’s en creatieve kantoren vormen het toekomstige beeld van deze kansrijke kant van De Koog. Een broedplaats voor jonge ondernemers.
Bereikbaar
De Koog is belangrijke bestemming in stad en regio, goed bereikbaar liggend aan het landelijk hoofdwegennet, de HOV bus en één van de 3 treinstations van Purmerend.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://purmerend.nl/wonen-en-bouwen/purmerend-in-ontwikkeling/de-koog
×

Waterlandkwartier Purmerend

Nieuw centrumgebied

Volop kansen voor het Waterlandkwartier
Woningen en voorzieningen maken van Purmerend steeds meer stad

Purmerend groeit. Richting 2040 willen we minimaal 10.000 woningen toevoegen. Zo'n 1800 woningen daarvan komen in het Waterlandkwartier. Ook komen er in de wijk voorzieningen, culturele en maatschappelijke instellingen, zorg, onderwijs, kleinschalige detailhandel (winkels) en horeca. Deze ontwikkelingen maken van Purmerend nog meer een complete stad.

De gemeente heeft in samenwerking met Heijmans een masterplan en kwaliteitsplan voor het gebied opgesteld.

Werklocatie
Het Waterlandkwartier heeft een duidelijk positie in de MRA met een wervend woonmilieu en een onderscheidend werkmilieu. Er is ruimte voor toevoeging van 23.500 m2 aan nieuwe innovatie werkconcepten op het gebied van ICT/esports, zorg en dienstverlening.

Centrumgebied
We zorgen ervoor dat het aanbod in het Waterlandkwartier aansluit op de binnenstad. Zo kunnen de twee gebieden elkaar in de toekomst blijven aanvullen en uitgroeien tot één centrumgebied.

Mobiliteit
Centraal in het gebied vind je het treinstation dat we willen ontwikkelen tot een OV-knooppunt. Door zo veel mogelijk in te zetten op het openbaar vervoer, het gebruik van elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters willen we het autobezit in de wijk terugdringen. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats in mobiliteitshubs.

Fijne plek
Doordat de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld is, is er in de openbare ruimte plek voor groen, water, pleinen en bankjes. Zo kun je er straks spelen, bewegen en ontmoeten. Het wordt een duurzame wijk met oog voor de stadsnatuur.

Meer informatie
Nieuwsgierig? Wij staan vandaag klaar voor uw vragen of mail aan waterlandkwartier@purmerend.nl

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.purmerend.nl/waterlandkwartier
×

Stationsgebied Oost

Realiseren van een groene stadsentree.

Uitbreiden busstation als onderdeel van OV-hub.

Versterken samenhang OV-hub en stadscentrum.

Nieuwe fietsenstalling onder het spoor.

×

Buurtschap Crailo

Buurtschap in de Natuur

In nauwe samenwerking met gemeente Gooise Meren en gemeente Laren werkt gemeente Hilversum aan de ontwikkeling van buurtschap Crailo. Het wordt ontwikkeld op de locatie van de voormalige Palmkazerne. Het Kazernekwartier Crailo is een groene oase in het Gooi. Omringd door natuur en grenzend aan Bussum. Een gebied dat altijd verborgen was voor het publiek, maar dat de komende jaren zal veranderen in een nieuw buurtschap, om te wonen, te werken en te recreëren. Het gehele gebied wordt op natuur-inclusieve wijze ontwikkeld en gebouwd. Bestaand materiaal wordt waar mogelijk hergebruikt en uiteindelijk zal het gebied meer energie produceren dan gebruiken. Eind dit jaar start BPD in samenwerking met Dudok Wonen aan de realisatie van de eerste 170 woningen. De komende jaren wordt het verder ontwikkeld. Buurtschap Crailo bestaat straks uit 570 woningen en 5 ha bedrijventerrein.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.crailo.nl/default.aspx
×

1221

Verandering en verbetering in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt (samen postcodegebied 1221)

In postcodegebied 1221 liggen een aantal ontwikkellocaties. 1221, met de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, is een plek in Hilversum met een geheel eigen uitstraling en identiteit door de rijke industriële geschiedenis. De kenmerkende oude fabrieken worden herontwikkeld voor wonen én werken en er komen nieuwe woningen bij. Even belangrijk zijn meer plekken en pleinen voor groen én ontmoeten en spelen. Zo maken we deze wijk nog leefbaarder en blijft de wijk een bijzonder karakter houden. Hilversum groeit. Daarmee groeit in 1221 de vraag naar woningen en werkruimten, ook de behoefte aan groen én spelen en ontmoeten neemt toe. Dat betekent dat we kijken naar nieuwe mogelijkheden om sommige delen van de wijk opnieuw in te richten; waar en hoe we woningen en werkruimten gaan bouwen, waar en hoe we pleinen gaan vergroenen én waar en hoe we ontmoetingsplaatsen gaan creëren. Zo maken we de straten, de wijk en Hilversum aantrekkelijker. In het bestemmingsplan is ruimte opgenomen om in dit gebied de komende jaren 1.400 woningen toe te voegen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://1221.hilversum.nl/home/default.aspx
×

Bruisend Hart

Gebiedsontwikkeling op en rondom het Oosterspoorplein

Het Oosterspoorplein en de directe omgeving worden vernieuwd tot een groene en veilige plek waar mensen zich welkom voelen en waar ze graag wonen, werken en verblijven. Het krijgt een volwaardige stationsingang aan de zijde van 1221 in het Bruisend Hart met een mix van wonen, werken, voorzieningen en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte aan de oostzijde van station Hilversum. Ook op het Oosterspoorplein komt nieuwbouw, met daarin een nieuwe fietsenstalling met ten minste 2.000 plekken. Het station van Hilversum krijgt hiermee twee volwaardige voorkanten, is daarmee klaar voor de toekomst en blijft het belangrijkste OV-knooppunt van de regio. De structuurvisie is in 2022 vastgesteld in 2024 volgt het stedenbouwkundig plan en kort daarop het nieuwe Omgevingsplan.

×

Gebiedsontwikkeling Sportpark

hoe het Arenapark verandert in de sportiefste buurt van Hilversum

Een plek met een Olympische geschiedenis. Met het Europese hoofdkantoor van een van ’s werelds grootste sportmerken, Nike. Met een grote, succesvolle en actieve atletiekvereniging. Een unieke sportaccommodatie, met een indoor atletiekhal en een zwembad, maar ook gymzalen voor scholieren. Met heel veel groen en ruimte om te bewegen. Waar je kunt wonen, werken en leren. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, nietwaar? Maar dat is het niet! Sportiefste buurt van Hilversum. De komende jaren verandert het Arenapark in een sportieve en groene buurt: Sportpark. Deze moderne, nieuwe buurt in Hilversum wordt een levendige plek waar Hilversummers komen om te sporten. Maar ook een plek waar mensen graag wonen, bedrijven zich willen vestigen en waar talent kan leren. Daarmee wordt deze buurt: de sportiefste buurt van Hilversum. Wonen, werken en voorzieningen. Op dit moment is het Arenapark vooral een kantorenpark. Maar in de toekomst worden hier 850 tot 900 woningen gebouwd en er komt 70.000m2 extra ruimte om te ondernemen. Ook worden er allerlei voorzieningen gebouwd. Er is in totaal 37.000m2 ruimte voor onder andere sport, onderwijs en een hotel en 6.000m2 voor kleinschalige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een kleine buurtsuper, daghoreca, een kapper en fysiotherapeut.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://bouwenaanhilversum.nl/sportpark/default.aspx
×

Stationshart Hilversum

Stationsgebied

De komende tien jaar vernieuwen we het gebied rond het station. Het wordt het kloppende hart van de stad: het Stationshart. Een levendige, groene en veilige plek, die het Centrum en Oost weer met elkaar verbindt. Aan de centrumzijde komen 7 nieuwe bouwblokken met in totaal circa 370 woningen en 12.000 meter voor voorzieningen en kantoren. Onder de twee bouwblokken op het Stationsplein komt een gloednieuwe stalling voor ongeveer 5.000 fietsen, de stationshal wordt daar uitgebreid en het busstation wordt vernieuwd. De centrumring wordt verlegd zodat het verkeer beter en veiliger kan doorrijden en het marktplein en het centrum beter met elkaar verbonden worden.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://bouwenaanhilversum.nl/stationshart/default.aspx
×

Lincolnpark

Wonen en werken

We werken aan een nieuwe en bijzondere wijk:
Lincolnpark. Een wijk waar je samen met je buren een eigen plek maakt om te wonen en te werken. In een groene en waterrijke omgeving, middenin Haarlemmermeer! In Lincolnpark komen ongeveer 1600 tot 1800 woningen, zorgwoningen, kleine bedrijven, twee scholen, een sporthal en supermarkten. Ook kunnen groepen particulieren samen woningen bouwen via. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het woningaanbod is divers in grootte en prijsklasse, zowel koop als huur. In Lincolnpark komen vijf deelgebieden, elk met een eigen karakter en gebouwd door verschillende ontwikkelaars. De wijk wordt energieneutraal en bij de bouw houden we rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. Lincolnpark wordt groen, met veel bomen en struiken. Buren delen hier samen hun tuin. Fietsers en wandelaars krijgen veel ruimte. Want parkeren gebeurt in negen parkeerhubs, waarin ook gemeenschappelijke buurtvoorzieningen komen. Hierdoor zijn de woonstraten autoluw. Gemeente Haarlemmermeer daagt ontwikkelaars uit om in Lincolnpark duurzaam en circulair te ontwikkelen. In 2023 start de gemeente de selectie van ontwikkelaars voor de eerste kavels in het centrum, en voor de sporthal.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.lincolnpark.online
×

Schiphol-Rijk (RichPort)

Kantorenpark

RichPort Business Park beslaat het zuidelijke deel van Schiphol-Rijk. Het is gunstig gelegen vlakbij de snelweg A4, grenzend aan Schiphol Airport en Amsterdam. Met diverse bushaltes op het park en op 10 minuten pendelen naar Schiphol ligt RichPort binnen ieders (dagelijkse) bereik. De werkomgeving met high-end vastgoed, met ruime parkeergelegenheid op substraatniveau en een overvloed aan natuur trekt ambitieuze corporates van over de hele wereld aan. Een groot aantal van de bedrijven zijn actief in de hightech- en software-industrie.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations#paragraph-149
×

Schiphol Central Business District

Kantorenpark

Met een kantoor op Schiphol Centrum ligt de wereld aan je voeten. En niet alleen vanwege het uitzicht over landingsbanen of vanwege het grote aantal internationale organisaties om je heen. Het is een van de meest toegankelijke en dynamische gebieden van Europa voor het internationale bedrijfsleven. Een plek die inspireert, energie geeft en tot de verbeelding spreekt van klanten, relaties en medewerkers. Alle kantoorgebouwen zoals het
World Trade Center, Schiphol Airport, Avioport, The Base en The Outlook, zijn op loopafstand bereikbaar vanaf vertrek- en aankomsthallen en vanaf het NS-station.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations#paragraph-50
×

Beukenhorst Oost

Kantorenpark

Beukenhorst-Oost en het gebied rond het NSstation (Stationsgebied Hoofddorp) is onderdeel van het bloeiende zakencentrum van Hoofddorp. Schiphol ligt op een paar minuten treinafstand. Voor Tech-bedrijven is het een bijzonder inspirerende omgeving. Steeds meer Life Science & Health bedrijven kiezen voor deze toplocatie voor hun business.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations#paragraph-48
×

Beukenhorst Zuid, incl. Park 20 I 20

Kantorenpark

Beukenhorst-Zuid is een inspirerende en karakteristieke kantoorlocatie die voldoet aan de wensen en eisen van de toekomst. Het is centraal gelegen in de driehoek Amsterdam, Haarlem en Leiden, vlakbij Schiphol Airport en Hoofddorp. In Beukenhorst-Zuid is Park 20I20 gevestigd, ‘s werelds eerste Cradle to Cradle bedrijvenpark en meest duurzame full service kantorenpark van Nederland. Het park combineert op innovatieve wijze duurzame ontwerpen met een optimale ecologische benadering en werkt met gesloten systemen voor energie en water.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdamairportcity.com/your-business-our-locations#paragraph-46
×

Ontwikkelzone Oostpoort

Hart voor Oostpoort

Haarlem Oostpoort is de nieuwe stadsentree van Haarlem. Hier kom je straks als wandelaar, fietser, OV-reiziger of automobilist aan de oostzijde de Spaarnestad binnen. Oostpoort wordt een levendig stuk stad, waar je met plezier woont, werkt, sport en winkelt. Naast ongeveer 1.000 woningen komen er voorzieningen als winkels, hotel en kantoren. Het historische polderlandschap, de Veerplas en recreatieschap Spaarnwoude zorgen voor verrassende uitzichten. Het woon-werkgebied wordt ook goed bereikbaar. Verschillende soorten vervoer zoals de bus en de trein komen hier bij elkaar. Goede fietsverbindingen zijn straks onderdeel van het regionaal fiets-netwerk. Haarlem Oostpoort is één van de acht ontwikkelzones in Haarlem waar de gemeente Haarlem samen met bewoners, ondernemers en partners de uitdagingen van de nieuwe tijd aangaan.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://haarlem.nl/ontwikkeling-oostpoort
×

Mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid

Om de groei van het openbaar vervoer te kunnen opvangen, de bereikbaarheid van de stad en regio te kunnen borgen met het oog op de woningbouwopgave én bij te dragen aan de mobiliteitstransitie wordt op de Schipholweg een nieuw busstation cq mobiliteitshub gerealiseerd. Hierbij komt een ondergrondse fietsenstalling voor ca. 2.500 plekken en een onderdoorgang onder de Schipholweg door als verbinding tussen fietsenstalling en de perrons en als interwijkverbinding. Rondom de mobiliteitshub worden bijna 2.000 woningen gerealiseerd met voorzieningen in de plinten.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid
×

Ontwikkelzone ZuidWest

De Nieuwe Tuinstad

Het bedrijventerrein Zuid-West in Haarlem is aangewezen als één van de 8 ontwikkelzones in de gemeente Haarlem. Dit bedrijventerrein zal de komende jaren transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied. In deze ontwikkelzone is er ruimte voor circa 1.500 woningen. De helft van de woningen zal worden verhuurd als sociale huurwoning. Het aantal arbeidsplaatsen zal ongeveer gelijk blijven. Wel verandert het type werkgelegenheid. Zo komt er horeca en detailhandel in het gebied terug en komt er ruimte voor bijvoorbeeld beroepen in de zorg en kennisintensieve sector. Na de transformatie zal de wijk zich kenmerken door woningen in een divers aanbod, aanvullende voorzieningen en een groene openbare ruimte die de wijk laat ademen. Een wijk met minder (vracht)auto’s in het straatbeeld en betere verbindingen voor fietsers en voetgangers. De bestaande groenstructuur wordt uitgebreid, zodat er voldoende ruimte is voor alle bewoners om aangenaam te verblijven in de wijk. Knelpunten in het wegennetwerk worden de komende jaren aangepakt, de verbinding met de stations wordt verbeterd en de bereikbaarheid met de bus wordt ook geoptimaliseerd. De oude bestaande wijken moeten op een vanzelfsprekende manier in de nieuwe bebouwing overlopen. Het bestaande Houtvaartkwartier is grotendeels ontworpen volgens de principes van het tuindorp. De principes van het tuindorp worden doorontwikkeld naar een eigentijdse tuinstad. Belangrijke ingrediënten hiervoor zijn: de binding met de natuur, plekken creëren om elkaar te ontmoeten, elkaar kennen, geen anonimiteit maar betrokkenheid, een groen karakter, en een veilige en duurzame openbare ruimte. Een openbare ruimte in de traditie van het tuindorp met straten, pleinen, plantsoenen en parken. De volgende 4 principes dragen bij aan de vorming van de eigentijdse tuinstad: 1. Centrale as als verbindingsruimte 2. Versterken groenblauw netwerk 3. Plekken voor ontmoeting 4. Compact en gemengd bouwen

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://haarlem.nl/ontwikkelzone-zuid-west
×

Prinses Beatrixplein en omgeving

Hart van Parkwijk

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Het plein en de voorzieningen zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem hebben onderzocht hoe het Prinses Beatrixplein als hart van Parkwijk op buurtniveau kan blijven opereren en tegelijkertijd met de omgeving kan meegroeien. De gebiedsontwikkeling levert daarbij niet alleen een bijdrage aan de woningbouwbehoefte en verduurzaming van Haarlem, maar biedt tegelijk kansen om de algehele leefbaarheid en het (sociale) voorzieningenniveau in de omgeving op te waarderen en de openbare ruimte toekomstbestendiger te maken.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://haarlem.nl/vernieuwing-prinses-beatrixplein-en-omgeving
×

Stad tussen de bomen / Schalkwijk Midden

De komende jaren verandert Schalkwijk Midden van een kantorengebied in een ‘stad tussen de bomen’. Een woonwerkgebied met veel groen en ongeveer 1.200 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Met nieuwe voorzieningen, horeca en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Auto’s en asfalt gaan eruit en bomen erin. 

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://haarlem.nl/schalkwijk-midden-stad-tussen-de-bomen
×

Winkelcentrum Boven ‘t Y

Nieuw Hart voor Noord

Winkelcentrum Boven ’t Y wordt getransformeerd naar een gebied waar je niet alleen kunt winkelen maar straks ook kunt wonen, verblijven, sporten en uitgaan. Samen met de ca. 60 eigenaren in het centrum zijn er vuistregels geformuleerd voor de transformatie. Inmiddels zijn er al een aantal initiatieven voor herontwikkeling. Besluitvorming staat eind 2023 gepland.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/buikslotermeerplein/deelproject/winkelcentrum/
×

Centrumplein (Buikslotermeerplein)

Nieuw Hart voor Noord

Voor de nieuwbouw op en rond het toekomstige Centrumplein maken we een stedenbouwkundig plan.
Wat vaststaat is dat er 4 nieuwe gebouwen op het Centrumplein komen. Met een mix aan cultuur, horeca, maatschappelijke functies, wonen en werken. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen. Een van de gebouwen is een cultuurgebouw. De Bowling krijgt een buurtfunctie en wordt opgeknapt. De onderste lagen van 't Warderschip worden gerenoveerd en er komt een nieuwe woontoren bij. In totaal komt er in de
toekomst aan nieuwbouw op het Centrumplein zo'n 150.000 m2 bij.
De eerste tender start naar verwachting in 2025.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/buikslotermeerplein/deelproject/centrumplein/plan/
×

‘t Warderschip

Tender woontoren 70 meter

Naast de markt op het Buikslotermeerplein staat het gebouw ’t Warderschip. Voor dit gebouw wordt eind 2023 een tender uitgeschreven voor de toevoeging van een woontoren van 70 meter in het middeldure segment, gecombineerd met de verkoop van de plint van het bestaande gebouw.

Voor de toren is een programma voorzien van maximaal 155 middeldure huurwoningen, gecombineerd met horeca, cultuur, leisure, maatschappelijke voorzieningen en kantoren in de tweelaagse plint van zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/buikslotermeerplein/deelproject/warderschip/
×

Schinkelkwartier

Van werkgebied naar stadswijk

In Schinkelkwartier, op de grens van Nieuw-West en Zuid, wordt nu vooral gewerkt. Dat gaat de komende 25 jaar veranderen. Schinkelkwartier verandert van een geïsoleerd werkgebied tot een inclusieve, levendige en groene stadswijk. Goed verbonden met de omgeving door doordachte routes voor openbaar vervoer en fiets. Er komen 11.000 woningen bij in verschillende soorten en maten. Zo kunnen we voldoen aan de enorme vraag. Daarnaast komt er ongeveer 1.000.000 vierkante meter aan werkruimte ten opzichte van ongeveer 700.000 vierkante meter kantoren en bedrijven die nu in Schinkelkwartier zijn. Verder biedt Schinkelkwartier ruimte aan 450.000 vierkante meter maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals scholen, sportvoorzieningen, winkels en horeca. Een gebied waar straks 22.000 mensen kunnen wonen en 45.500 mensen kunnen werken.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://amsterdam.nl/schinkelkwartier
×

Stadscentrum Osdorpplein

Het bruisende stadscentrum van Amsterdam Nieuw-West aan de Sloterplas.

Osdorpplein is het bruisende stadscentrum van Amsterdam Nieuw-West aan de Sloterplas. Deze kleurrijke plek is omgeven door water en groen. We gaan het uitbreiden en vernieuwen tot een compleet centrum. Een plek waar van alles te beleven is én iedereen zich thuis voelt.

Er is al veel vernieuwd en er zijn nieuwe woningen gebouwd. De komende jaren versterken we stadscentrum Osdorpplein met nog meer betaalbare woningen, een plek voor een nieuwe Meervaart in de Sloterplas, een nieuwe gracht met bruggen, een langere promenade langs de Sloterplas en meer maatschappelijke voorzieningen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/osdorpplein
×

The Ensemble Amsterdam

592 woningen, Ontwikkelaar: Wonam

Twee indrukwekkende torens van 115 en 98 meter hoog, geïnspireerd door de Amsterdamse School, en bijna energieneutraal.
592 huurwoningen, kantoren en buurtvoorzieningen met o.a. een talentencentrum voor jongeren, een gezondheidscentrum met apotheek, een openbare fietsenstalling en andere openbare voorzieningen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-iii/deelproject/ensemble/
×

SPOT Amsterdam

1.090 woningen, Ontwikkelaars: COD en Duqer

SPOT bestaat uit zeven energiezuinige woontorens variërend in hoogte met 1.090 woningen gemengd met kantoren, winkels, horeca, een basisschool, kinderopvang en sportmogelijkheden.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-iii/deelproject/spot/
×

Flexproject Makerskade (deelgebied van Strandeiland)

Realisatie van 380 flexwoningen

• De Makerskade is een deelgebied van Strandeiland waar uiteindelijk o.a. bedrijfsruimtes, nuts- en gemeentelijke voorzieningen komen met daarboven woningen.
• De planuitwerking loopt momenteel met de coördinerende corporatie de Alliantie. Een eventuele verdeling van de woningen wordt op een later moment bepaald met Stadgenoot en Ymere.
• Er is een concept kavelkaart opgesteld als onderdeel van de bouwenvelop en een architect werkt aan een verkavelingsopzet.
• Er is een concept afsprakenbrief opgesteld, ondertekening is medio Q3 2023 voorzien.
• In de tweede helft van 2023 wordt een investeringsbesluit voorgelegd voor deze locatie.

• Bij de planvorming is het volgende woningbouwprogramma meegegeven:

- Circa 15% studio’s (jongeren en statushouders <22 jaar) - Circa 30% kleine tweekamerappartementen (jongeren en statushouders >22 jaar en overige woningzoekenden)
- Circa 30% grote tweekamerappartementen (jongeren, statushouders, beroepen en overige woningzoekenden)
- Circa 25% driekamerappartementen (jongeren, beroepen en overige woningzoekenden).

×

Flexproject A9 Gaasperdammerzone (H-buurt/Brasapark)

Realisatie van circa 530 woningen

De locatie ligt ter hoogte van het Brasapark en de H-buurt, langs de Gaasperdamzone.
• In samenwerking met NHB Bouwstroom (bestaande uit Rochdale, Ymere en Eigen Haard).
• Afgelopen maanden is samen met de corporaties en toekomstige unitleveranciers gewerkt aan de stedenbouwkundige opzet op basis van het gewenste
woningbouwprogramma.
• Een concept afsprakenbrief is reeds besproken met de corporaties (Ymere, Rochdale en Eigenhaard) waarin o.a. het woningbouwprogramma en de doelgroepen zijn
opgenomen. Naar verwachting wordt de afsprakenbrief begin juli 2023 getekend, zodat vervolgens de vergunningsaanvraag kan worden ingediend in juli/aug 2023.
• Na de zomer 2023 wordt een investeringsbesluit voorgelegd voor deze locatie en
wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein.

• Bij de planvorming is het volgende woningbouwprogramma meegegeven:

- 8% studio’s (jongeren en statushouders <22 jaar) - Circa 55% kleine tweekamerappartementen (jongeren en statushouders >22 jaar, en overige woningzoekenden)
- Circa 28% grote tweekamerappartementen (jongeren, beroepen en overige woningzoekenden)
- 9% kleine driekamerappartementen (jongeren, beroepen en overige woningzoekenden).

×

Flexproject Riekerpark

Realisatie van circa 200-250 woningen

• Samenwerking tussen gemeente Amsterdam en wooncorporatie de Alliantie.
• Bouw van circa 200-250 flexwoningen.

• Woningbouwprogramma betreft:
- Circa 10% studio’s (jongeren en statushouders <22 jaar) - Circa 75% tweekamerappartementen (jongeren en statushouders, - beroepsurgenten, economisch daklozen en overige woningzoekenden) - Circa 15% driekamerwoningen (jongeren, beroepsurgenten en overige woningzoekenden) • Riekerpark is een locatie die relatief snel ontwikkeld kan worden. De oorspronkelijke planning was om eind december 2023 de eerste woningen op te leveren. De planning is om rond zomer van 2023 een investeringsbesluit te laten nemen voor deze locatie zodat in de tweede helft van 2023 kan worden gestart met het bouwrijp maken van de locatie.

×

Flexproject Appelweg

Realisatie van 63 flexwoningen

• Stadsdeel Noord
• Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W de locatie Appelweg aangewezen als tijdelijke huisvestingslocatie voor statushouders, jongeren en studenten voor maximaal 15 jaar.
• In samenwerking met de gemeente heeft woningcorporatie Ymere een plan uitgewerkt voor de bouw van circa 63 flexwoningen, waarbij de kwalitatieve uitstraling van de woningen een belangrijk uitgangspunt is.
• De gemeenteraad heeft op 22 maart 2023 een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project.
• De afsprakenbrief is begin dit jaar getekend met Ymere.
• De vergunningsaanvraag is ingediend voor de 63 woningen. De vergunning is in mei 2023 verleend.

• Woonprogramma 63 woningen:
- Maatwerk in programma: 2/3 starters-jongeren en 1/3 statushouders, dat wil zeggen:
- Er zijn 21 woningen beschikbaar voor statushouders. Deze woningen bestaan uit studio- en tweekamerwoningen.
- Er worden 16 woningen verhuurd aan reguliere spoedzoekers. Deze woningen zullen alleen uit tweekamerwoningen bestaan.
- Er worden 26 woningen verhuurd aan jongeren

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.amsterdam.nl/projecten/appelweg/
×

Tender kavels C en D met woningen en kantoren van start in de nieuwe woonbuurt Ravel op de Zuidas.

Inschrijven kan t/m 12 juli 2023

"Op 26 april 2023 heeft gemeente Amsterdam de tender van kavels C en D in de geheel nieuwe, groene en autoluwe woonbuurt Ravel op de Zuidas gepubliceerd. De gemeente daagt deelnemende partijen uit 2 energiezuinige gebouwen met gemengd programma te ontwerpen.
- Kavel C: circa 85 middeldure huurwoningen en max 5880 m2 bruto BVO kantoor.
- Kavel D: minimaal 63 sociale huurwoningen (die worden afgenomen door Rochdale) en max. 10.000 BVO kantoor.
- In de plint van beide gebouwen is ruimte voor voorzieningen.
- In de plint van kavel D komt een supermarkt.
- In totaal gaat het om bijna 35.000 m2 BVO verspreid over 2 kavels.
De nieuwe woonbuurt is gelegen tussen de Boelelaan en de nieuwe Maurice Ravellaan die vanaf de zomer 2023 wordt aangelegd. Het totale plan biedt ruimte aan ongeveer 1.350 woningen (63%), kantoren (29%) en diverse voorzieningen. Kavels C en D hebben beide een prominente positie aan de Beethovenstraat. Aanmelden kan t/m 12 juli. Naar verwachting wordt de volgende tender in Ravel eind 2024 of begin 2025 gelanceerd. "

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.zuidas.nl/
×

Almere Centrum Oostkavels

Hoogstedelijk centrumprogramma met max 2.550 woningen aan nieuw Weteringpark

Almere Centrum ontwikkelt zich van een winkelhart naar een bruisende binnenstad, waar men prettig kan wonen, werken, studeren en recreëren. Er komen tot 2030 zo’n 6000 woningen bij. Aan de oostkant van het stadscentrum liggen de Oostkavels. Hier wordt Almere Centrum uitgebreid met een (sterk) stedelijk programma. De nadruk ligt op wonen met een (maatschappelijke) plint. Er zullen zo’n 2550 woningen worden ontwikkeld, die zich op 0 tot 800 meter van een IC-station bevinden. Er zijn hoge ambities op duurzaamheid en de verblijfskwaliteit. Bij de ontwikkeling zijn Nature Bases Solutions het uitgangspunt. Ook komt er een uitbreiding van de groen/blauwe hoofdstructuur tot park. Er wordt dus zowel verdicht als vergroend tegelijkertijd. Het project kent een versnelde realisatie met rijkssteun. De eerste tenders verwachten wij vanaf 2025.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.almere.nl/centrum/ontwikkeling/nieuwe-buurten-oostkavels
×

Bedrijvenpark Stichtsekant

Stichtsekant wordt duurzaam ontwikkeld voor grootschalige (logistieke) bedrijven. Start inschrijving laatste kavels juli 2023.

Bedrijven die de Metropool Regio Amsterdam willen bedienen, kiezen steeds vaker voor Stichtsekant. PostNL opende in 2019 een pakketsorteercentrum voor de regio. Lidl bouwde een distributiecentrum dat mei 2022 in gebruik is genomen. Ook Aalberts Hydronic Flow Control opende begin 2021 haar nieuwe kantoor, productie- en logistieke centrum in Almere. Verder is het Almeerse bedrijf Cascade Europe (voorzet apparatuur voor heftrucks) van bedrijventerrein De Vaart in Almere verhuisd naar een nieuw pand aan Fort Ruigenhoek. Daar opent binnenkort ook het bedrijf Reymerink uit ’s-Gravenland haar deuren. Daar vlak naast is van De Klok Dranken uit Deventer inmiddels het nieuwe dranken distributiecentrum gereed. Als eerste bedrijf in fase 2 vestigde LIS Logistics zich, snel opgevolgd door Lidl. Momenteel zijn bijna alle beschikbare kavels gereserveerd. Op korte termijn verwacht Panattoni te starten met het bouwen van een distributiecenter. In september 2022 is Hunkemöller gestart met de bouw van  haar nieuwe distributiecentrum dat vanuit Hilversum naar Almere verplaatst wordt, op een prominente locatie langs de A27. Hunkemöller opent de nieuwe locatie eind 2023.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.onderneeminalmere.nl/nl/vestigen/bedrijventerreinen/stichtsekant
×

Alkmaars Kanaal

Overdie – Robuust stadsgevoel

Overdie staat in het teken van werk. Het is een echt werkgebied in Alkmaar met een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Werken kan je hier straks nog steeds, maar tegelijkertijd wordt het gesloten en monofunctionele bedrijventerrein meer stads. Vooral langs het water zie je nieuwe woningen verrijzen. Overdie is straks een duurzaam en toekomstbestendig woon- en werkgebied.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/de-deelgebieden/overdie/
×

Alkmaars Kanaal

Oudorp – Fijnzinnige, stedelijke buurt

Een oud dorp dat steeds meer onderdeel wordt van de stad Alkmaar. Dat is het verhaal van Oudorp. De oude woonkern van Oudorp is fysiek nog steeds gescheiden van de stad door het oude bedrijventerrein. Hier gaan we stadmaken. Met een fijnzinnige stedelijke buurt wordt de verbinding met de rest van de stad en het water gelegd. Er blijft plek voor een aantal bestaande bedrijven, maar met nieuwe woningen en nieuwe creatieve ondernemers en initiatieven transformeren we Oudorp.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/de-deelgebieden/oudorp/
×

Alkmaars Kanaal

Overstad – Bruisend stadskwartier

In Overstad kom je straks tot leven! Liefhebbers van de stad krijgen hier een tweede stadscentrum. Net als in de historische stad ontstaan hier plekken en functies met rust, ruis en reuring. Alleen dan met een nieuwe moderne uitstraling. Overstad is straks voor iedereen die in een bruisend centrumgebied wil wonen, werken, winkelen en vrije tijd besteden. Hier stromen starters in en vitale ouderen door naar stedelijke woningen. In de afwisselende maar stevige dichtheid en bouwhoogte vinden ook enkele gezinnen hun plek in de onderstaande bouwlagen. De grootschalige detailhandel zie je straks ook in een nieuw kleiner jasje met city-concepten. Hierdoor komt ruimte beschikbaar voor wonen en werken boven winkels. Tot slot is er ook wat wils voor iedereen die Alkmaar bezoekt. Overstad heeft straks van alles te bieden op het gebied van winkelen, cultuur en uitgaan. In sfeer, uitstraling en bebouwing weet Overstad je straks te verrassen. Dynamische plinten, verrassende binnenstraten én leven in en op gebouwen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/de-deelgebieden/overstad/
×

Alkmaars Kanaal

Stationsgebied – Leven in beweging

Het leven in rondom station Alkmaar is dynamisch. Altijd in beweging. Nu nog een monofunctioneel stationsgebied. Straks woon en werk je hier, pak je een deelfiets of -auto, haal je ’s ochtends koffie af en zie je ’s avonds mensen afspreken om te eten of samen naar de sportschool te gaan. Het stationsgebied is straks een bestemming voor Alkmaar en de regio. Het stationsgebied Alkmaar heeft een sterke draaischijfpositie in Noord-Holland. Het station vormt het schakelpunt tussen Noord-Holland-Noord en de Metropoolregio Amsterdam. Met de toevoeging van woningen en arbeidsplaatsen wordt het potentieel van het gebied optimaal benut.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/de-deelgebieden/stationsgebied/
×

Alkmaars Kanaal

Viaanse Molen – Eiland tussen stad en landschap

De Viaanse Molen is een eiland tussen de stad en het landschap. De buurt heeft ook het vrijzinnige karakter van een eiland. Niet in de zin van een waterrijke omgeving, maar vanwege de solitaire ligging los van de andere Alkmaarse buurten en de opbouw van de buurt in clusters omsloten door groen. Het eigenzinnige eilandkarakter blijft behouden. Op dit eiland tussen stad en landschap is ruimte voor experimentele en nieuwe woonvormen. De openbare ruimte is groen en nodigt uit om te spelen en te bewegen. Ben je straks in de Viaanse Molen? Dan ben je in een zachte stadswijk. Een overgangsgebied waar Alkmaar stad en het landschap Noord-Holland-Noord met elkaar versmelten. Viaanse Molen gaat voorzien in de behoefte van mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Hier wordt een nieuw woonmilieu geboden dat draait om duurzaamheid, groen en sociale collectiviteit met gedeelde voorzieningen. Voor zowel mensen uit het centrum als de omliggende wijken en dorpen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/de-deelgebieden/viaanse-molen/
×

Over de MRA

Over MRA

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

In de MRA worden de komende jaren 171.000 woningen gebouwd. Dit kunnen de samenwerkende overheden niet alleen, dat doen zij samen met partners in de markt. In de MRA-samenwerking wordt gestreefd naar een meerkernige metropool, waar inwoners goed kunnen wonen, werken en recreëren. De leefkwaliteit in de MRA is hoog en dat wil de regio behouden. De samenwerkende overheden in de MRA willen samen met partners toekomstbestendige woningbouw realiseren, ondanks de huidige, lastige omstandigheden. Het is de ambitie om verder te bouwen aan een metropool van grote klasse, met een menselijke maat.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/
×

NOVEX

De Metropoolregio Amsterdam kent een enorme woningbouwopgave en grote ruimtelijk vraagstukken, zoals de transities op het gebied van mobiliteit, klimaat, water en energie. De urgente woningbouwopgave kan niet los worden gezien van deze ruimtelijke vraagstukken. We bouwen niet alleen woningen, maar complete en duurzame steden en samenlevingen. Daarom wordt binnen de MRA al sinds 2019 gezamenlijk met het Rijk gewerkt aan een Verstedelijkingsstrategie.

De komende jaren wordt gewerkt aan de uitwerking van het Verstedelijkingsconcept tot een strategie, zodat daadwerkelijk begonnen kan worden met de uitvoering.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/
×

Duurzame MRA

De MRA en al haar partners zet zich in om van de MRA een toekomstbestendige en duurzame regio te maken.

Hoe doet de MRA dit?

Door in te zetten op houtbouw en toekomstig bestendig bouwen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het convenant toekomstbestendige woningbouw: goed voor onze leefomgeving, goedkoper en sneller. Al meerdere gemeenten en marktpartijen hebben zich aangesloten.

Daarnaast werken we ook aan duurzaamheid in de bestaande omgeving. Het actienetwerk 15% GasTerug werkt samen om de gasconsumptie terug te brengen.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://mraduurzaam.nl/
×

Flexwoningbouw

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Deze tijdelijke woningen leveren een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen.

Zeven gemeenten in de MRA en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor een ‘Realisatieovereenkomst’ ondertekend.

Vanuit de samenwerkende overheden in de MRA wordt een Taskforce Flexwoningbouw opgericht, die gaat zorgen voor de versnelde bouw van de woningen in de MRA. Deze taskforce zit direct aan tafel bij het Rijk en de provincies. Daarnaast zorgt de taskforce voor inhoudelijke ondersteuning van de gemeenten en heeft de taskforce een regierol voor de herplaatsing van de woningen voor een tweede termijn binnen de MRA.

Scan mij voor meer informatie!QR Code for https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platform/bouwen/