Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vrijwilligers gezocht: 29 oktober grote Cleanup langs het Noordzeekanaal en het IJ

18-10-2023 Nieuws #duurzaamheid#landschap

Op 29 oktober organiseert Recycle Valley in opdracht van Rijkswaterstaat een opruimactie langs het Noordzeekanaal en het IJ. Langs de oevers van het Noordzeekanaal en het IJ worden verschillende trajecten uitgezet, van elk ongeveer drie kilometer.

Deelnemers kunnen bij aanmelding zelf een traject uitkiezen dat zij graag willen lopen. Vrijwilligersteams gaan langs beide oevers van het kanaal en het IJ tussen Amsterdam en IJmuiden aan de slag met het verzamelen van zwerfafval.

Recycle Valley zorgt ervoor dat vrijwilligers opruimmaterialen krijgen op de startpunten. Aan het eind van de Cleanup krijgen de vrijwilligers als dank voor hun inzet een kopje koffie bij een van de horecagelegenheden.

Aanmelden kan individueel of met een groep, via de aanmeldpagina.