Banner met afbeeldingen
Tekst (2 kolommen)

Mogelijkheden van Smart Mobility

In de Metropoolregio Amsterdam is het aantrekkelijk wonen, werken, ondernemen en verblijven. Als één van Europa’s economisch meest belangrijkste regio’s (top 5), blijven het aantal inwoners en de bedrijvigheid groeien. Dat stelt steeds hogere eisen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de metropoolregio. Smart mobility-oplossingen helpen daarbij om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukkere MRA te bewegen. Voor de hele regio: van drukke, oude binnensteden tot landelijke gebieden.


Resultaat op straat
Het publiek-private MRA-programma Smart Mobility verbindt de vele smart mobility-initiatieven in de regio. Op die manier zorgen we voor de versnelling van (de uitrol van) kansrijke innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dat doen we door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te creëren. We scheppen voorwaarden, waardoor innovaties daadwerkelijk leiden tot toepassing en inbedding. En we pakken barrières aan, op het gebied van bijvoorbeeld data, veranderende rolverdeling en nieuwe manieren van samenwerken en partnerschap. Samen maken we smart mobility in de MRA business as usual. Met als doel: resultaat op straat.

Ambities MRA programma Smart Mobility
 • De gebruiker staat centraal
 • Smart Mobility is business as usual
 • Goede bereikbare en aantrekkelijke steden
 • Adequate ontsluiting van stedelijk en landelijk gebied
 • Vergroten van de verkeersveiligheid
 • Innovatief vestigingsklimaat voor de mobiliteitssector
 • Duurzame en schone leefomgeving

Thematische aanpak
Het programma werkt vanuit vier thema’s. Langs routekaarten en mijlpalen werken de thema’s per jaar naar concrete doelen. De routes bewegen flexibel mee met technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Data
 • Fysieke en digitale infrastructuur
 • Voertuigtechnologie
 • Mobility as a Service

Smart mobility offers opportunities

Living, working, doing business and staying in the Amsterdam Metropolitan Area (AMA) holds a high degree of appeal. As one of Europe’s most important economic areas (top 5), the number of residents and activities continues to grow. This growth places ever-higher demands on the accessibility, liveability and sustainability of the metropolis. Smart mobility solutions help move people and goods faster, cleaner and easier through the increasingly busier AMA. This applies to the entire region, from bustling old city centres to rural areas.


Results on the street

The public-private AMA Smart Mobility programme connects the numerous smart mobility initiatives in the area. The programme helps us accelerate (the roll-out of) promising innovative mobility solutions through partnerships between government, business and knowledge institutes. We create conditions that will enable innovations to result in applications and embedding. We also take on barriers to data, for example, and the changing division of roles and new forms of cooperation and partnerships. Together, we make smart mobility in the AMA business as usual, the goal of which is to produce results on the street.


Ambitions Smart Mobility programme

 • The user at centre stage
 • Smart Mobility is business as usual
 • Accessible and attractive cities
 • Adequate connections between urban and rural areas
 • Improved traffic safety
 • Innovative business development climate for the mobility sector
 • Sustainable and clean living environment

Theme-based approach
The programme works on the basis of four themes. These themes work towards achieving concrete goals through maps and milestones. These routes are flexible, able to adapt to technological and social developments.

 • Data
 • Physical and digital infrastructure
 • Vehicle technology
 • Mobility as a Service
Tekst (1 kolom)
Tekst (1 kolom)

Downloads

Factsheet Smart Mobility                                   MRA-programma Smart Mobility 2018 - 2022 (only in Dutch)

Tekst (3 kolommen)

Principles

 • Transport Authority Amsterdam
 • Province of Noord-Holland
 • Province of Flevoland
 • City of Amsterdam
 • Schiphol Airport
 • Amsterdam ArenA
 • Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

Team

- Programme manager

Julie van Heteren

- Data

David Uiterwaal 

- Physical and digital infrastructure

Lotte Bekenkamp and Anne Blankert

- Vehicle technology

Arthur Rietkerk and Marten Bolt

- Mobility as a Service  

Martin Visser 

Contact

 Visiting address: 
      Jodenbreestraat 25
      1011 NH Amsterdam

 Mailing address:
      Postbus 626
      1000 AP Amsterdam

 Email address:
      smartmobility@vervoerregio.nl

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Voor een correcte werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies. Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor webstatistieken en social media. De webstatistieken en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens buiten de website van Metropoolregio Amsterdam.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.