Project

MRA Elektrisch

Het bruist in de Metropoolregio Amsterdam van de initiatieven op het gebied van elektrisch vervoer. De regio is een ‘living lab’ voor onderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en start-ups op het gebied van elektrisch vervoer.

De MRA zet fors is op het stimuleren van elektrisch vervoer in de regio. Inmiddels is nog geen stad ter wereld zover met de overgang naar elektrisch vervoer als Amsterdam.

Voor het stimuleren van elektrisch vervoer is het project Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) opgezet. Het projectbureau fungeert als aanjager, vraagbaak en kennismakelaar. De focus ligt op de uitrol van een netwerk van oplaadpunten, het stimuleren van meer elektrische auto’s bij bedrijven en overheden, samenwerking met overheden en markt en het delen van kennis. Het project is inmiddels de grenzen van de MRA ontgroeid. MRA-E bedient alle gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

De projectfinanciering is grotendeels afkomstig van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere. Daarnaast wordt een deel van de werkzaamheden gedekt door bijdragen van het Rijk en de Europese Unie.

Meer informatie: MRA Elektrisch

Gerelateerde artikelen