Programma

Plabeka

Platform Bedrijven en Kantoren

 

Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties in de MRA. Binnen het platform werken gemeenten, provincies en ondernemers samen.

Plabeka wil duidelijk maken welke investeringen, afspraken en eventuele beleidswijzigingen binnen de kantoren en bedrijvenmarkt noodzakelijk zijn om de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. Sinds de start tien jaar geleden is het platform erin geslaagd om 75% van de bouwplannen voor nieuwe kantoren te schrappen of te faseren. Daarnaast is door sloop en herontwikkeling 1,5 miljoen m2 aan bestaande kantoorruimte verdwenen. Zo zijn alleen al in Amsterdam ongeveer 45 voormalige kantoorpanden getransformeerd naar hotels. Voor bedrijventerreinen is 30% van de planvoorraad geschrapt en krijgt de kwaliteitsverbetering steeds meer vorm.

Op 23 juni 2017 heeft het Platform Economie de Uitvoeringsstrategie 3.0 vastgesteld: ‘Ruimte voor werken in de MRA van morgen: 2017-2030’. Via de link onder aan deze pagina kunt u deze strategie downloaden. Op korte termijn wordt een uitvoeringsprogramma gepresenteerd, dat nader ingaat op de wijze waarop de MRA-partners concreet invulling gaan geven aan deze afspraken.

Plabeka Monitor

  • Monitor Plabeka 2017-2018: het meest recente jaarlijkse verslag van de ontwikkelingen op de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt in de Metropoolregio Amsterdam
  • Bijlagenrapport bij de Monitor Plabeka 2017-2018
  • Dashboards: interactieve kaarten bij de Monitor Plabeka 2017-2018 met informatie tot op werklocatieniveau

Achtergrondinformatie

Bestuurlijke/ambtelijke trekkers

  • Bestuurlijk trekker Plabeka namens platform Economie: vacant
  • Programmateam Plabeka o.l.v.: Annelies Maas-van ’t Hof (provincie Noord-Holland)
  • Plabeka Programmamanager: Geert-Jan Put (gemeente Almere)

Gerelateerde artikelen