Banner met afbeeldingen
  • Slimmer en innovatiever werken

Tekst (1 kolom)

Slimmer en innovatiever werken

De MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast willen de overheden in de MRA de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt sterk verbeteren. Dit wil men doen door te investeren in primair en voortgezet onderwijs en afspraken te maken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om het aantal werkleerplekken uit te breiden, bijvoorbeeld via het Techniekpact. Er komt ook een makelaar die verbindingen gaat leggen tussen kennisclusters en het bedrijfsleven.