Banner met afbeeldingen
  • Ruimte geven aan wonen en werken

Tekst (1 kolom)

Ruimte geven aan wonen en werken

Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd in de MRA. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied. Woningbouw gebeurt vooral bij bestaande knooppunten van het openbaar vervoer, met name langs de lijnen voor hoogfrequent spoor. Er zijn drie uitleglocaties: bij Almere, bij Amsterdam (IJburg2) en in de Haarlemmermeer. De partners in de MRA stemmen hun woningbouwplannen op elkaar af, zodat ook in de toekomst alle benodigde woonmilieus in de regio beschikbaar zijn. In het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan een slimmere en duurzame zeehaven die inspeelt op mondiale veranderingen. Spreiding van toerisme wordt gestimuleerd waarbij toeristische trekpleisters als Amsterdam Beach, het Muiderslot en de Beemster verder worden ontwikkeld. Voor het huisvesten van toeristen komt er een regionale accommodatiestrategie. Speciale aandacht verdient de relatie tussen woningbouw en de luchthaven. De MRA doet samen met Schiphol een voorstel aan het Rijk om zowel het vliegen als de woningbouw meer ruimte te bieden.

Afbeeldingen (alleen headers)