Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognoses MRA-Elektrisch zetten gemeenten in versnelling

06-10-2023 Nieuws #energietransitie#mobiliteit#MRA-E

Elke nieuw verkochte auto in 2030 is elektrisch. Die ambitie staat in het klimaatakkoord. Het aantal laadpalen moet meegroeien met het aantal elektrische auto’s dat de weg opgaat. MRA-Elektrisch (MRA-E) rekende uit wat dit betekent voor elke gemeente in het gebied.

Zo laat de prognose zien dat in Almere bijvoorbeeld tot 2030 ruim 5.500 laadpunten nodig zijn om alle elektrische auto’s in Almere te kunnen laden. Daarom zet Almere in op een versnelling van het aanleggen van aansluitpunten.

Primair op eigen terrein

Wethouder Alexander Sprong vindt het belangrijk dat het laadnetwerk van Almere meegroeit met de groei van elektrische voertuigen, om zo bij te dragen aan het verder terugdringen van de CO2-uitstoot van mobiliteit in Almere. In principe is het de bedoeling dat laadpunten worden aangebracht op eigen terrein. Voor elektrische rijders die niet op eigen terrein of bij gemeentelijke gebouwen kunnen laden, is er de mogelijkheid om te laden bij de laadpalen die door iedereen te gebruiken zijn in de openbare ruimte.

Vraag, data en verwachte laadvraag

Laadpalen worden geplaatst op basis van aanvragen van elektrische rijders (vraagvolgend). Op plaatsen waar laadpalen overbelast raken worden meer laadpalen geplaatst. Hierover houdt de gemeente data bij over het gebruik van de laadpalen in de stad. En er worden nu al laadpalen geplaatst waar bekend is dat er op korte termijn meer vraag gaat ontstaan, zoals bij nieuwbouwwijken.

Lees meer over de prognoses voor alle gemeenten op https://www.mra-e.nl/gemeente/

Over MRA-E

MRA-Elektrisch (MRA-E) is een samenwerkingsverband van overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht: samen regio Noordwest. MRA-E stimuleert het elektrisch rijden in deze regio om beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren.