Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Media Park bouwt aan de toekomst

19-10-2023 Nieuws #bouwen en wonen#economie#ruimte

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn veel grote bedrijven actief die te maken hebben met de economie van het Media Park. Het Media Park in Hilversum is een belangrijk onderdeel van de economie in de regio: een groot deel van de werkgelegenheid is media-gelinkt. Het Media Park transformeert van een verzameling kantoorgebouwen naar een levendige Mediacampus, waar de harmonie tussen werken, innoveren, studeren en een aangename ambiance centraal staat.

Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking tussen verschillende partijen heel belangrijk. In een nieuw opgezette campusorganisatie bundelen diverse partijen hun krachten: de NPO, RTL, Beeld & Geluid, onderwijsinstellingen, NEP, EMG, Ster, Media Perspectives , de eigenaar van het Media Park en de gemeente. Hilversum. De Mediacampus berust op vier pijlers: community building, talentontwikkeling, innovatie en een aantrekkelijke werkomgeving.

De eerste stappen zijn al gezet: het initiatief de datakluis (DPG Media, RTL, Mediahuis, NPO en Talpa) werkt vanaf het Media Park, het MBO College Hilversum zit er met 1000 leerlingen, het Mediacollege Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam en Utrecht hebben leeromgevingen op het park. Recent is de Media Innovation Hub geopend, waar bedrijven en kennisinstellingen samen innovatietrajecten uitwerken.

Met deze initiatieven werken we aan een gezonde toekomst voor de media industrie in brede zin, een belangrijke economische sector in de regio met een belangrijke internationale component.

Steeds veranderende leefomgeving
De (media)wereld verandert snel. Innovatieve en digitale toepassingen volgen elkaar snel op. Belangrijk is dat dit niet beperkt blijft tot de mediawereld, maar ook daarbuiten. Zo kan men op het Media Park innovatieve toepassingen die door de media worden gebruikt, ook breder inzetten. Het streven is samenwerking aan te gaan met andere sectoren. Zo kan bijvoorbeeld virtuele content worden gebruikt in het onderwijs, of instructies in de techniek of zorg worden ondersteund door een VR-bril. Vraagstukken als fake news , AI en vertrouwen zijn belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar de media-industrie volop mee bezig is. Zulke innovatievraagstukken worden op het Mediapark opgepakt. Daarmee speelt de mediasector een cruciale rol in de snel veranderende leefomgeving.