Memorandum stimuleert samenwerking binnen Life Sciences Sector

  • 3-10-2019 13:33
Een aantal partijen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een Memorandum of Understanding getekend. De ondertekening geeft een impuls aan de samenwerking binnen het Life Sciences Cluster in de MRA.

Burgemeester Halsema heeft namens de gemeente Amsterdam het Memorandum of Understanding getekend. Andere ondertekenaars zijn de Amsterdam Universitair Medische Centra, de VU, het NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Sanquin, de UvA en de Amsterdam Economic Board.

Kansen voor werkgelegenheid en zorg
De MRA heeft alles in huis om uit te groeien tot de Europese Life Sciences & Health-hub. De duurzame versterking van de sector biedt belangrijke kansen voor werkgelegenheid én verbetering van de zorg. Mede dankzij het MRA-actieprogramma groeit het aantal innovatieve bedrijven op dit gebied gestaag. Niet alleen door te werken aan nieuwe medicijnen, maar ook bijvoorbeeld door de aandacht voor levensstijl en preventie of het maken van besluitvormingsmodellen. Maar dit gaat niet vanzelf. Daarom werkt de MRA samen met kennisinstellingen en bedrijven aan versterking van het innovatie- en vestigingsklimaat voor Life Sciences & Health-bedrijven en het aantrekken, opleiden en behouden van talent. 

Versterken samenwerking
Binnen de Life Sciences & Health-sector worden Data Sciences en Artificial intelligence steeds belangrijker. Het Memorandum of Understanding heeft vooral als doel de samenwerking op het gebied van Data en Artificial Intelligence te vergroten. Hierin wordt afgesproken om samen te werken aan onder meer:

  • ·               Een heldere en eenduidig uitgedragen propositie
  • ·               Versterken van de gezamenlijke acquisitie
  • ·               Uitwisseling versterken tussen gemeente, kennisinstellingen en bedrijven
  • ·               Talentprogramma’s stimuleren gerelateerd aan Life Sciences & Health en Artificial Intelligence
  • ·               Nieuwe initiatieven ontwikkelen en helpen faciliteren (bijvoorbeeld genoeg laboratoriumruimte met ondersteunende kantoorfaciliteiten)
  • ·               Financieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen
  • ·               Versterken van het ecosysteem.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Maas of sluit aan bij SmartHealthAmsterdam wanneer u op de hoogte wilt blijven.