Praktische handvatten om te investeren in landschap én ruimtelijke opgaven

  • 8-8-2019 11:10
Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een cruciale voorwaarde voor de kwaliteit van leven én de economie van deze regio. De noodzakelijke investeringen zijn aanzienlijk, net als de maatschappelijke voordelen. Met behulp van vier handvatten kan het metropolitane landschap de benodigde kwaliteit krijgen.

Een intensieve stedelijke agglomeratie als de MRA kan niet zonder een excellent buitengebied. Dat zet druk op de ketel om werk te maken van het metropolitane landschap. De  investeringen zijn weliswaar aanzienlijk, net als de maatschappelijke voordelen, maar ze zijn betaalbaar. Dit blijkt uit de publicatie INTENS. De titel is raak gekozen: zowel de vraag naar beleving van het landschap als de noodzaak om erin urgente ruimtelijke uitdagingen aan te pakken, maakt het landschap van de metropoolregio in de toekomst zeer INTENS.

Vier handvatten
Slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn dé manier om een antwoord te vinden op de uitdagingen van nu. Het pleidooi INTENS presenteert hiertoe de volgende vier handvatten:

  1. Een nieuwe blik op de basiselementen van het MRA landschap
  2. Ruimte en urgentie voor het combineren van initiatieven en opgaven
  3. Circulair plannen van steden en open landschappen
  4. Plannen vanuit wederkerigheid tussen stad en land

Download INTENS, een samenvattend pamflet en pleidooi >>

Overige publicaties INTENS

Het Narratief - In dit rapport doet kwartiermaker Marinke Steenhuis verslag van een reis door het MRA landschap. Een reis door archieven, een reis langs bestuurders, ambtenaren, museumdirecteuren en betrokken burgers, een reis over snelwegen en dijken, een reis door ideeën en voorbije en toekomstige dromen. Een reis door dat wonderbaarlijke landschap van de MRA. Die badkuip met de duinen en het Gooi als badranden. Download Narratief: De waarde van het landschap >>

Ruimtelijke opgaven - De regio’s van de MRA hebben, in samenwerking met het programma Metropolitaan Landschap, gebiedsateliers georganiseerd om de impact van de stapeling van grote opgaven op het landschap te verkennen. De inventarisatie van de opgaven was in de ateliers het basismateriaal. Een werkdocument presenteert de resultaten van een quickscan van deze opgaven en hun ruimtelijke weerslag. Download ruimtelijke opgaven >>

Inspiratieboek gebiedsateliers - In de serie gebiedsateliers, in acht deelregio's van de MRA, zijn de kwaliteiten van en het beleid voor het landschap gelegd naast de vraag vanuit de grote ruimtelijke opgaven. De bureaus, die de ateliers hebben begeleid, geven in deze publicatie de resultaten en mogelijke richtingen voor ontwikkeling weer. Download Inspiratieboek >> 

Geld en opgaven - De perspectieven uit de gebiedsateliers zijn vertaald naar een indicatieve investeringsopgave. Daarbij is ook gekeken naar mogelijkheden voor dekking: waar zouden we naar toe moeten werken? Waar kunnen slimme, of noodzakelijke combinaties worden gelegd? De publicatie gaat in op het financiële deel van de verkenningstocht. Download Geld en Opgaven >>

Reflectie en advies - Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving reflecteerde als visiting critic op het ‘Narratief van het MRA landschap’ en op het pleidooi ‘INTENS’. Download reflectie en advies >>

Symposium

De INTENS-aanpak is onlangs gepresenteerd tijdens een symposium van de Vereniging Deltametropool in samenwerking met de MRA. Van deze bijeenkomst is een impressie gemaakt. Download Impressie >