Bezit woningcorporaties in MRA in beeld gebracht

  • 3-7-2019 20:17
Voor het eerst is het woningcorporatiebezit in de gehele Metropoolregio Amsterdam in kaart gebracht. Een interactieve kaart toont het bezit van dertig woningcorporaties met in totaal 400.000 woningen (peildatum 1-1-2019). Het gaat grotendeels om sociale huurwoningen, maar ook om het vrije sectorbezit van de corporaties.


Elke corporatie in de MRA heeft een eigen kleur on de kaart. Op bouwblokniveau is te zien waar de corporatiewoningen staan en wie de eigenaar is.

De kaart is op 1 juli gelanceerd tijdens de Jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De AFWC brengt al jaren een atlas sociale woningbouw uit, eerst een papieren versie en sinds de vorige editie (2017) alleen als website. De vorige editie van de interactieve kaart bevatte al het corporatiebezit in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Almere. In 2019 is de kaart uitgebreid met Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi en Vechtstreek en Lelystad.

De AFWC is de opdrachtgever en heeft de eigen gegevens aangevuld met gegevens van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam die niet voorkomen in de databank van de AFWC. Naast de kaart van het corporatiebezit, met een filter op het percentage adressen van de betreffende corporatie per deel van een blok, is er ook een aparte bouwperiodekaart.