Bijeenkomst over samenwerking rond nieuwbouw in Haarlemmermeer

  • 11-6-2019 07:38
In de Metropoolregio Amsterdam worden tot 2040 nog 230.000 woningen gebouwd. Een groot deel van deze woningen is voorzien in Haarlemmermeer: door de bouw van 20.000 woningen zal de gemeente met een derde groeien. Deze grote groei vraagt om samenwerking op gebieden als energie, circulair bouwen, water, geluid en biodiversiteit. Hoe deze samenwerking eruitziet en welke kansen er zijn, staat centraal tijdens SHARE Meets op 2 juli in het historisch stoomgemaal De Cruquius.

De nieuwe woningen kunnen heel goed circulair worden gebouwd, betogen grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann van de MRA en Wouter van Twillert van C-Creators Cirkelstad. Wethouder Jurgen Nobel vertelt over de rol van Haarlemmermeer in de woningbouwopgave van de MRA en de kansen en ambities die de gemeente ziet. Aan het eind van de bijeenkomst is er een rondleiding door het gemaal, dat uit 1849 stamt.

SHARE Meets is een initiatief van Schiphol Groep, Rabobank, DuraVermeer, SADC, Schenk Makelaars en de gemeente Haarlemmermeer. Een aantal keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats, waarbij het doel is om in een informele sfeer te spreken over slimme innovaties en winstgevende businesscases.

SHARE Meets is op dinsdag 2 juli van 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website van de gemeente Haarlemmermeer.