Circulariteit is voor Haarlemmermeer 'het nieuwe gewoon'

  • 6-6-2019 09:36
De Metropoolregio Amsterdam groeit als kool. Wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer ziet allerlei kansen om die groeiopgave te koppelen aan de ambities op het gebied van innovatie. “Door kantoren en bedrijven zo circulair mogelijk te bouwen, kunnen we een grote sprong maken. Sleutel daartoe is een uitgekiende wisselwerking tussen lokale draagkracht en regionale zeggingsmacht.”

Marja Ruigrok is een van de bestuurlijke trekkers van het MRA-programma Circulaire Economie. Met name op het gebied van circulair bouwen heeft Haarlemmermeer de afgelopen jaren van zich laten horen. Landelijk is de gemeente koploper op dit gebied.

“Mijn gemeente gaat zo’n 20.000 woningen bouwen, bijna tien procent van de hele MRA-opgave”, zegt Ruigrok. “Daarvoor hebben we nog de ruimte, maar we willen er wel zuinig mee omgaan. In alles wat we doen op het gebied van bouwen en renoveren nemen we circulariteit als vanzelfsprekendheid mee. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van duurzame energie en besparing. Het is voor ons inmiddels het nieuwe gewoon geworden. Ik hoop dat dit binnen niet al te lange tijd voor de hele MRA geldt. Dat we daadwerkelijk bouwen aan een circulaire toekomst.”

Lees het volledige vraaggesprek op mraduurzaam.nl