Congres Living Mobility: duurzame en slimme mobiliteit in gebiedsontwikkeling

  • 11-2-2019 15:53
Steden laten groeien: hoe doen we dat duurzaam en met behoud van mobiliteit voor inwoners? Het congres Living Mobility op 16 april zoekt antwoorden zodat steden kunnen groeien én mensen zich kunnen blijven verplaatsen. 

Een behoorlijke uitdaging. Maar nodig. Want er komen steeds meer mensen in de steden bij en het wordt daardoor te vol: dringen in het OV, de wegen slibben dicht en de huizenmarkt zit op slot. De vergrijzing zorgt daarbij voor een veranderende samenstelling van de bevolking, met andere behoeften aan huisvesting en mobiliteit.

Doe en denk mee op 16 april!
Living Mobility is een congres waarbij mobiliteit en gebiedsontwikkeling met elkaar verbonden worden en dat op lokaal, landelijk én internationaal niveau inspiratie én concrete handvatten biedt (stedenbouwkundig, verkeerskundig, bekostiging, besluitvormend). Bouwen en bewegen; mobiliteit, niet als onderwerp op zichzelf, maar als pijler van een gezonde en geoliede stad. Een congres dat verkent hoe mobiliteit in de toekomst onderdeel wordt van wonen. Van visie tot praktische aanpak in de ontwikkeling én initiatie van totaalconcepten, van organisatie tot de exploitatie en implementatie. 

Doe en denk mee op 16 april 2019 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Meer informatie: www.living-mobility.com