Circulair Noordzeekanaalgebied komt van de grond

  • 7-12-2018 10:01
De circulaire economie komt bij uitstek tot stand door cross-overs te maken tussen partijen op bedrijventerreinen. Dat laat een pilot zien van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Deze benadering kan als voorbeeld dienen om kringloopsluiting op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te stimuleren.  

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft Cirkellab een pilot laten uitvoeren op de bedrijventerreinen Businesspark IJmond en Grote Hout in Velsen-Noord. Uit deze pilot zijn verrassende verbindingen, ketensamenwerkingen en daadwerkelijke stappen voortgekomen.

Kansrijke initiatieven

Papier drogen met hoogfrequent techniek
Een van de ideeën gaat over het efficiënt drogen van papier. Bij papierproducent Crown van Gelder wordt het papier soms ongelijkmatig gedroogd, waardoor energie en grondstoffen verloren gaan. Colpitt – een fabrikant van farmaceutische verpakkingen – heeft een techniek ontwikkeld waarbij plaatselijk gedroogd wordt. Hierdoor blijven energie en grondstoffen bespaard. De eerste testresultaten zijn veelbelovend.

Koel- en smeermiddelen, van afvalstroom naar nieuw
Zo is er ook een niet voor de hand liggende samenwerking ontstaan rondom koel- en smeermiddelen, bijvoorbeeld gebruikt bij boren. Na gebruik worden koel- en smeermiddelen tegen betaling afgevoerd als chemisch afval. Door het regionaal inzamelen en opwerken van deze materialen door afvalverwerker CMF kunnen de vloeistoffen opnieuw worden gebruikt met als doel kostenbesparing en minder CO2-uitstoot. Twee lokale ‘producenten’ van de afvalstroom leveren monsters aan die CMF in een laboratorium analyseert op technische mogelijkheden. 

Van papierslib naar vulstof en bio-olie
Een ander idee is het omzetten van papierslib naar vulstof en bio-olie. Papierslib is de grootste afvalstroom van Crown van Gelder en bestaat uit vezels en mineralen. Het slib kan door het bedrijf Alucha worden omgezet naar bio-olie en vulstof, dat direct weer in het papierproces kan worden ingezet. 

Hergebruik en recycling autobanden
Ook gebruikte autobanden vormen een grote afvalstroom. Winst wordt behaald door het opwaarderen van autobanden met behulp van onder meer loopvlakvernieuwing. Of als dat niet meer mogelijk is de verschillende materialen te scheiden waaruit een band is opgebouwd.

Het opwaarderen van autobanden door middel van loopvlakvernieuwing
(Foto: Roline)

Regionale kunststofketen
Een aantal bedrijven in de IJmond heeft de stap gezet om meer waarde te halen uit plastic afval. Hiervoor is een regionale kunststofketen tussen bedrijven nodig waar op grotere schaal plastic afval kan worden gescheiden, hergebruikt en gerecycled. 

Circulair Noordzeekanaalgebied
Dit zijn inspirerende ideeën die laten zien dat er veel winst te behalen is met cross-overs tussen partijen die elkaar niet kennen en elkaar ook niet automatisch vinden. Daarom wil het Bestuursplatform samen met deze bedrijven kijken hoe de cases uitvoerbaar zijn te maken. De benadering kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio Amsterdam om circulaire economie op bedrijventerreinen te stimuleren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (0255-560 500,  info@noordzeekanaalgebied.nl) of Cirkellab B.V. (06-28446512, info@cirkellab.nl).