Verslag en fotokrant MRA Congres 2018

  • 22-10-2018 10:00
De deelnemers aan het MRA Congres 2018 kregen na afloop een krant met een verslag van de dag. De krant blikt in woord en beeld terug op de hoofdlijnen van het congres. Zo zijn er korte samenvattingen van de bijdragen van Pieter Broertjes, de burgemeester van gastgemeente Hilversum, en van Paul Scheffer en Diederik Samsom. Ook de bijeenkomsten met experts en de werksessies komen aan bod.


Bij aanvang van het congres kregen de deelnemers de fotokrant 'Metropool in transitie', met interviews en het programma van het congres.

Beide documenten, het verslag en de fotokrant, kunt u hier bekijken:

- Verslag MRA Congres 2018
- Fotokrant 'Metropool in Transitie'

Presentaties

Tijdens het congres zijn diverse presentaties gegeven. Hier kunt u de presentaties van Kris Peeters, Marjan Minnesma en Ton Wilthagen downloaden:

- Presentatie Kris Peeters (expertsessie: Weg van de mobiliteit)
- Presentatie Marjan Minnesma (expertsessie: Op weg naar een energieneutrale MRA)
- Presentatie Ton Wilthagen (expertsessie: Voldoende gekwalificeerde mensen voor de grote MRA-opgaven?)

Foto-impressie