Marker Wadden nieuwe recreatieve bestemming in Markermeer

  • 18-9-2018 13:40
Het Markermeer is een nieuwe recreatieve bestemming met haven, strand en wandelpaden rijker. Onlangs is namelijk het eerste eiland van Marker Wadden is geopend voor het publiek. De openingshandeling werd verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman.

Op het eerste eiland van Marker Wadden kunnen bezoekers wandelen over kilometers lange zand- en vlonderpaden, ontspannen op het strand en vanuit de vogelkijkhutten en uitkijktoren genieten van de vogels. Tijdens wandelingen van 2,5 of 6 kilometer ervaren bezoekers de weidsheid en de natuur van het eerste toegankelijke eiland. Onderweg bieden een strategisch geplaatste uitkijktoren en vogelkijkhutten mogelijkheden om de talrijke vogelsoorten te spotten en het landschap te bewonderen. 

Nieuwe vaarbestemming
Waterrecreanten hebben er met Marker Wadden een nieuwe vaarbestemming bij. Zij kunnen hun boot in de haven afmeren waar plaats is voor 44 pleziervaartuigen en 4 charterboten. Komende winter gaat Natuurmonumenten, als nieuwe beheerder van dit natuurgebied, onder andere een havenkantoor en een klein informatiecentrum met horecafunctie hier opzetten, om bezoekers nog beter te kunnen ontvangen. Marker Wadden is daarmee van betekenis voor de recreatie in de regio.

Versterking natuur
De aanleg van de Marker Wadden heeft het Markermeer zichtbaar veranderd en een sterke impuls gegeven aan de natuur in het gebied. De natuurlijke oevers van de eilanden zorgen voor helderder water met een goed leefgebied voor planten, vissen en vogels. Hoewel de eilanden nu nog bestaan uit veel zand en enorme slibvelden, hebben grote aantallen vogels de eilanden al ontdekt. Soorten zoals de visdief, kluut, meeuw en lepelaar komen er om uit te rusten, te eten of te broeden. De natuur ontwikkelt de komende jaren verder en versterkt zo het Markermeer.

Kennisontwikkeling en bouwinnovatie
In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten startte Boskalis in 2016 met de aanleg. Eind 2020 is deze fase van Marker Wadden, bestaande uit 5 eilanden met een oppervlakte van 1.000 hectare, gereed. Bij de aanleg is een innovatieve techniek van bouwen met klei, slib en veen toegepast. Om kennis en ervaring op het gebied van natuurontwikkeling, bouwen met slib en samenwerkingsconstructies in kaart te brengen en te vergroten, is het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) opgezet. De opgedane kennis draagt bij aan het wereldwijd versterken van de positie van Nederland op het gebied van ecologie, waterbouw en watergovernance.


V.l.n.r. Louis Schouwstra (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland),
Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied), Ina Adema (burgemeester Lelystad),
Michiel Rijsberman (gedeputeerde Provincie Flevoland), Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur
en Waterstaat), Leen Verbeek (Commissaris van de Koning van Flevoland), Marc van den Tweel (directeur
Natuurmonumenten), Sigrid van Aken (directeur Nationale Postcodeloterij).
Foto: Natuurmonumenten/ Chantal Bakker/ Art Impact.

Unieke samenwerking
Marker Wadden wordt gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het initiatief van Natuurmonumenten voor aanleg Marker Wadden kon starten dankzij een eerste bijdrage vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Noord-Holland en de gemeente Lelystad hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze unieke eilanden. Ook zijn enkele maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven betrokken.