Noordzeekanaalgebied zet in op halvering CO2-emissie in 2030

  • 12-7-2018 09:51
De industrie in het Noordzeekanaalgebied wil de uitstoot van CO2 in 2030 hebben gehalveerd ten opzichte van het huidige emissieniveau van 15 megaton. Dat is de uitkomst van de regionale industrietafel. Vervolgens moet in 2050 de CO2-uitstoot vrijwel zijn geminimaliseerd.

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de snelst groeiende regio van zowel de Metropoolregio Amsterdam als Nederland, wil qua duurzaamheid voorop lopen in Europa. De nu gepresenteerde resultaten van de regionale industrietafel zijn een eerste verkenning van initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Na de zomer maakt de provincie Noord-Holland samen met de andere overheden in het Noordzeekanaalgebied een integrale afweging met betrekking tot de benodigde fysieke en milieuruimte voor het realiseren van de initiatieven.

Voorbeelden
Concrete voorbeelden van ingediende bijdragen zijn:
- Elektrificatie van bijna alle industrieën, als alternatief voor gas;
- Afvang van CO2 bij Tata Steel, AEB Amsterdam en HVC Groep en levering hiervan aan tuinders;
- Grootschalige productie van groene waterstof voor het maken van synthetische brandstoffen door inzet van CO2;
- Gebruik van restwarmte en het opwekken van warmte via geothermie, bodemenergie en biomassa.

Ambitieus
"Het Noordzeekanaalgebied staat aan de vooravond van een grote industriële energierevolutie’, zegt Tjerk Wagenaar van de regionale industrieklimaattafel. ‘Industriële ondernemers, lucht- en zeehaven, netwerkbedrijven, provincie, gemeenten en milieuorganisaties zijn er in geslaagd een ambitieuze visie te ontwikkelen en de vele projecten en innovaties die daarbij passen uit te werken. Hiermee kan het Noordzeekanaalgebied een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet en Parijs. We mogen trots zijn op alle partijen in de regio om zo snel resultaat te boeken."

Uitwerking plannen
De komende maanden werken partijen aan de klimaattafel de plannen uit en zal met de overheid tot keuzes worden gekomen over welke initiatieven een financiële bijdrage ontvangen. Na finaal akkoord in het najaar zullen betrokkenen het klimaatakkoord ondertekenen en starten met de uitvoering om als regio bij de Europese duurzame top te gaan behoren.

Meer weten?
Meer informatie over de aanpak staat op de website van de provincie Noord-Holland. Klik hier.