Vierde MRA Kennis- en Netwerkdag over de inclusieve metropool

  • 11-6-2018 09:21
Hoe gaan we in de MRA Agenda meer aandacht besteden aan sociaal-fysieke en sociaaleconomische opgaven? Waar liggen de meekoppelkansen? Die vragen staan centraal tijdens de vierde MRA Kennis en Netwerkdag op donderdag 28 juni in Zaanstad.

Tijdens de MRA Kennis en Netwerkdagen krijg je inzicht in strategische vraagstukken waar de MRA-overheden mee bezig zijn, leer je van interessante sprekers, vergroot je je netwerk en ga je aan het eind naar huis met een enorme inspiratieboost. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij een MRA-organisatie en de MRA beter wil leren kennen.

Inleidingen
De vierde en laatste MRA Kennis en Netwerkdag vindt plaats in het stadhuis van Zaanstad. ’s Ochtends laten we ons inspireren aan de hand van een drietal inleidingen. Bas ter Weel (Universiteit van Amsterdam, lid van de SER) gaat in de op de impact van de energietransitie op de economie en de arbeidsmarkt. Yolanda Somers van Ikea Nederland laat ons zien hoe Ikea aankijkt tegen de ontwikkeling van de MRA en daarop anticipeert. Pieter Hooimeijer (Universiteit van Utrecht, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) bespreekt de relatie tussen omgevingsbeleid en gezondheidswinst aan de hand van het Rli rapport ‘De stad als gezonde habitat’.

Workshops
In parallelle workshops gaan we aan het werk met een aantal concrete onderwerpen. Het MRA-Loket Inclusieve Arbeidsmarkt komt vertellen over de ervaringen en perspectieven. We verkennen de mogelijkheden voor een regionale aanpak van het lerarentekort als onderdeel van een mogelijke onderwijsagenda. Met de Zaanse wijk Poelenburg en Rotterdam-Zuid als voorbeelden bekijken we in hoeverre leefbaarheidsproblemen ook een regionale achtergrond hebben en vooral ook deel uit kunnen maken van een regionale agenda. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen op een prettige en betaalbare manier in de MRA kan wonen, als we zien dat de sociale huur steeds meer uitsluitend het domein van lage inkomens wordt en de sociale problematiek van bewoners toeneemt? En tenslotte, voortbouwend op ‘De stad als gezonde habitat’,  hoe komt het thema’ gezondheid’ terug in de omgevingsvisies waar wij mee bezig zijn?

Inclusieve metropool in MRA Agenda
Terug in de plenaire zaal geeft de presentatie van hoe we de MRA Agenda gaan actualiseren ons het kader waarbinnen we alle input van de Kennis- en Netwerkdagen een plek kunnen geven. Henri de Groot (Vrije Universiteit, SER en verantwoordelijk voor de jaarlijkse Economische Verkenningen MRA) vertelt waarom en hoe het thema van de inclusieve metropool volgens hem terug moet komen in de MRA Agenda. In een afsluitend debat gaan Henri de Groot, Rijk van Ark (directeur MRA Bureau) en enkele directeuren van MRA-gemeenten met elkaar en met de zaal in gesprek over hoe we verder gaan om ervoor te zorgen dat de MRA een metropool is waarin plaats is voor iedereen.

Programma 4e MRA Kennis en Netwerkdag Zaanstad - De inclusieve metropool

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het online aanmeldformulier. Deelname is gratis. Bij vragen kun je mailen naar Marjolein Stamsnijder (M.Stamsnijder@amsterdam.nl) of Elmer Braakman (e.braakman@zaanstad.nl

Eerste drie edities
Over de eerste twee editie van de MRA Kennis en Netwerkdagen is verslag gedaan op de MRA-website. De derde editie vindt plaats op donderdag 7 juni in de Nieuwe Bibliotheek in Almere (09:30 tot 17:00 uur). Het thema is: ‘De toekomst van de verbonden. Lees verder >