Zef Hemel: "Amsterdam moet naar twee miljoen inwoners"

  • 7-2-2018 08:47
Hoogleraar Zef Hemel vindt dat Amsterdam zich te klein maakt. Een schaalvergroting naar twee miljoen bewoners is volgens hem de toekomstige opgave. Hij pleit voor een compacte metropool in plaats van een compacte stad.

Zef Hemel bekleedt de Wibautleerstoel voor grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn opdracht is te kijken naar de toekomst van de stad. In deze hoedanigheid organiseert hij daar de komende Amsterdamlezingen. Daarnaast is hij werkzaam bij de Amsterdam Economic Board, een organisatie bestaande uit lokale politici en mensen uit het bedrijfsleven die zich bezig houdt met de toekomst van Amsterdam. In een interview op amsterdam.nl legt hij uit waarom een doorgroei naar twee miljoen inwoners ideaal is voor Amsterdam. Een samenvatting.

Voordelen
De voordelen van twee miljoen inwoners zijn volgens Hemel schier eindeloos. “Ten eerste krijg je meer en betere voorzieningen. Denk aan openbaar vervoer, cafés, theaters, winkels, bibliotheken, scholen, parken, stadions, ziekenhuizen. Kijk naar New York, daar is zóveel meer. Al die bezoekers aan Amsterdam maken het aanbod hier completer. We hebben jaarlijks 17 miljoen toeristen en dagelijks 400 duizend forensen. In werkelijkheid zijn we geen stadje van 850 duizend inwoners. Amsterdam heeft nu een voorzieningenniveau voor misschien wel acht miljoen inwoners.” De hoogleraar denkt dat twee miljoen Amsterdammers nodig is om de stad weer in balans te brengen. “De verhouding tussen inwonertal en bezoekersstromen is zoek. Een grote stad is ook eindeloos veel duurzamer omdat alles intensiever wordt gebruikt."

Lage dichtheid
Twee miljoen bewoners binnen de huidige gemeentegrenzen wordt volgens Zemel geen nachtmerrie. Hij wijst op de lage dichtheid in de stad. “Zelfs de vooroorlogse wijken, zoals Berlages Plan Zuid, worden te dun bewoond. We kunnen de Gooiseweg gemakkelijk ombouwen tot een Churchilllaan. Dat is nu een loze kilometerslange strip, uitsluitend voor de auto. Iemand heeft uitgerekend dat daar 30.000 woningen kunnen komen. In 1984 besloot Amsterdam tot de 'compacte stad'. Ik wil naar een 'compacte metropool'.

Hemel vindt dat het stadsbestuur zicht nu teveel richt op het bouwen van kleine plukjes: Sluisbuurt, Havenstad, Zuidas, IJburg, Schinkelhaven, Buiksloterham. “Ik heb zelf aan de structuurvisie 'Amsterdam 2040' gewerkt, maar die speelt geen rol. Het grote verhaal wordt niet verteld. Goede stadsontwikkeling is in de eerste plaats een geloofwaardig toekomstverhaal vertellen en daar ook naar handelen."

Nieuwe serie Amsterdamlezingen
Zef Hemel organiseert van 5 februari t/m 26 maart een nieuwe serie Amsterdamlezingen in CREA, Roeterseiland Campus, ditmaal over de toekomst. De wereld om ons heen verandert iedere dag. Wat staat ons te wachten? Wat ligt er achter de horizon? Zes kunstenaars en wetenschappers kijken voor u in hun persoonlijke glazen bol. Kijk op www.uva.nl

Lees op amsterdam.nl het gehele interview met Zef Hemel