Vanaf 2018 weer woningbouw rondom Schiphol

  • 24-10-2017 17:47
Demissionair staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ter vaststelling aan de Koning aangeboden. Het besluit treedt per 1 januari 2018 in werking. Hierdoor kan er weer gebouwd worden in de nabijheid van Schiphol.

Door het Luchthavenindelingbesluit kunnen woonkernen waar de vitaliteit onder druk staat, zich weer ontwikkelen. Gedeputeerde Joke Geldhof (NH) toont zich dan ook tevreden: “Ik ben blij dat deze dynamische regio zich nu weer verder kan ontwikkelen.”

Voldoende woningen én sterke luchthaven
Geldhof wijst erop dat een groot aantal woningbouwplannen vastliep op de strenge regels van het Rijk. Deze kunnen nu van start. “Dit draagt bij aan een sterke Metropoolregio Amsterdam, mét voldoende woningen én een sterke luchthaven. Er komt weer ruimte voor noodzakelijke, kleinschalige woningbouw in de directe omgeving van Schiphol. Dat is hard nodig.” Dorpen als Zwanenburg en Rijsenhout krijgen hierdoor hun langverwachte impuls. Onder aanvoering van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is hier de afgelopen jaren in samenwerking met 18 gemeenten en de provincie Zuid-Holland hard aan gewerkt.”

Transformeren kantoren
Voor het gebied verder van de luchthaven gelegen vervalt het verbod op transformatie van niet geluidgevoelige gebouwen als fabrieken naar geluidgevoelige bebouwing zoals woningen. Daarmee kunnen verpauperde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren getransformeerd worden tot woningen. Ook een project als de herinrichting van het Havenstraat-gebied in Amsterdam wordt daarmee mogelijk gemaakt.  

Regionale afspraken 
Uiteraard zullen provincies en gemeenten in verband met de geluidsbelasting zorgvuldig blijven afwegen waar wel en niet gebouwd kan worden in het gebied rondom Schiphol. Ook hebben de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over de informatie die toekomstige bewoners moeten krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met eventuele klachten en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector.

Bron: noord-holland.nl