Lelystad Airport april 2019 open

  • 14-9-2017 07:02

‘Alle inspanningen zijn er op gericht om Lelystad Airport per 1 april 2019 open te laten gaan voor groot commercieel verkeer’, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Vasthouden aan dit doel en tijdpad is van wezenlijk belang om de positie en ontwikkeling van Schiphol als internationaal knooppunt van verbindingen te blijven borgen.’ Lelystad is blij met de duidelijkheid over opening luchthaven per april 2019.

Dijksma geeft in haar brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid over de diverse vragen die waren gerezen over de luchthavenontwikkeling bij Lelystad en de gevolgen die dat met zich brengt. Met de opening in april 2019 houdt het Rijk vast aan de gemaakte afspraken: Schiphol moet zich kunnen concentreren op het hub- en mainportgebonden verkeer, ondersteund door Eindhoven en Lelystad die zich richten op het opvangen van niet-mainportgebonden verkeer van Schiphol.

Harde deadline
Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad is onder de indruk van het werk dat door en onder leiding van het ministerie Infrastructuur & Milieu is verricht. “Hoe er alsnog verbeteringen zijn aangebracht in routes, hoe er creatief – dus hoger - gevlogen kan worden om mogelijke overlast nog verder te beperken, hoe gekeken wordt naar adequate en voldoende inzet van luchtverkeersleiding die Lelystad Airport nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.” Daarmee is volgens Fackeldey zoveel mogelijk en binnen de grenzen van de mogelijkheden recht gedaan aan de zorgen die afgelopen weken geuit zijn.

“Bovendien sluit de staatssecretaris verdere optimalisaties als het gaat om routes en vlieghoogten niet uit. Dat wordt nader onderzocht. Tegelijkertijd is het goed te lezen dat ook vastgehouden wordt aan de aan de Alderstafel overeengekomen afspraken en dat er geen nieuwe routes onderzocht worden die niet passen binnen de MER of het luchthavenbesluit. De deadline van 1 april 2019 wordt gelukkig erkend als een harde deadline.”

Herziening luchtruim
Ook de noodzaak van een herziening van het luchtruim wordt inmiddels door alle betrokkenen onderkend.  Wethouder Fackeldey: “Ik snap de zorgvuldigheid die de staatssecretaris met het oog op veiligheid in acht neemt. Tegelijkertijd zullen we waar mogelijk moeten blijven sturen op versnelling van dat proces.”

Overleg en communicatie
Lelystad onderschrijft de inzet van de staatssecretaris op nader overleg en communicatie. Er is grote behoefte aan goede informatie over wat de opening van Lelystad Airport betekent voor de nabije regio’s. Het is daarom goed dat het ministerie informatieavonden organiseert in het oosten en noorden van het land. Ook de zoektocht - samen met betrokken partijen - naar mogelijke oplossingen voor een toekomst van luchthaven Teuge en het paracentrum heeft de instemming van Lelystad. Verplaatsing van recreatief luchtverkeer van Lelystad Airport naar Teuge is een goede en al eerder aangedragen oplossing,” aldus de Lelystadse wethouder.

Routebesluit
De duidelijkheid die de staatssecretaris in haar brief geeft, moet volgens de gemeente Lelystad nu binnenkort uitmonden in een officieel routebesluit. “Dan kan de discussie over realisering van de luchthaven eindelijk gesloten worden en kunnen alle partijen zich bezighouden met de uitvoering – die inmiddels al in volle gang is - om van deze nieuwe luchthaven een succes te maken,” aldus wethouder Fackeldey.

Meer informatie