Lelystad krijgt parkeerterrein annex lokale duurzame energiecentrale

  • 17-8-2017 09:55

Op Lelystad Airport en het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark wordt een deel van de parkeerterreinen overkapt met zonnepanelen. De opgewekte energie wordt lokaal gebruikt voor onder meer het laden van elektrische auto’s, parkeer- en openbare verlichting. Bij overschot wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en/of extra batterijen.

Provincie Flevoland heeft het project, getiteld PowerParking, samen met Lelystad Airport, Schiphol Group, Lelystad Airport Businesspark, TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen ontwikkeld. In totaal wordt ruim € 3,1 miljoen geïnvesteerd door alle partijen. PowerParking is een innovatief pilotproject om (grootschalige) parkeerterreinen in te gaan zetten als lokale, duurzame energiecentrale. PowerParking draagt hiermee bij aan de energietransitie en CO2-reductie. 

Het project, ontvangt van de Europese Unie ruim 1,2 miljoen euro subsidie en 0,5 miljoen euro cofinanciering van de provincie. De subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 


Powerparking met Hotel Lelystad

Innovatief en duurzaam

Het systeem wordt aangesloten op het publieke gelijkstroomnet dat recent door Alliander als pilotproject is aangelegd, zodat geen energie verloren gaat door omzetting naar wisselstroom. Elk onderdeel van deze energievoorziening wordt duurzaam ontwikkeld, met daarbij de principes van de circulaire economie als uitgangspunt. Zo wordt bijvoorbeeld de draagconstructie voor de zonnepanelen gebouwd van recyclebaar composiet. Door het lage gewicht van composiet is een minder zware fundering nodig. Ook kan in het ontwerp rekening worden gehouden met het integreren van de kabels in het dak, zodat het parkeerterrein niet op de schop hoeft.  

Toekomstig gebruik
Bedoeling is om het project ook op andere parkeerterreinen uit te rollen, bijvoorbeeld op Schiphol Airport. PowerParking loopt tot en met december 2019.

> Gerelateerd nieuws: Duurzame energie- en grondstofketen luchthavengebied Lelystad