Nederlands 
logo.png


Zoektermen

detailhandel
Actieprogramma Wonen
woningbouwprogramma
FloraHolland
Bloemenveiling
Sierteelt
reizigers
luchthaven
Haarlemmermeer
duurzame innovatie
duurzaam
duurzaamheid
energietransitie
energiebesparing
duurzame energie
Haarlem
Winkelcentrum
Beemster
Stelling van Amsterdam
Laag Holland,
Metropolitaan landschap
Metropolitane landschap
Toekomstscenario’s
Infrastructuurfonds
ministerie van Infrastructuur en Milieu
detailhandel
woningbouwprogramma
Actieprogramma Wonen
Vestigingsklimaat
regio Amsterdam
marketing
acquisitie
Oostvaarderswold
Dagranddistributie
Penningsveer
Zuidas
Tunnelbouw Zuidas
ZuidasDok
Bloemendalerpolder
MRA-dossiers
Recreatiegebieden
Gebiedsagenda
SMASH
RRAAM
Noordzeekanaalgebied
MIRT
Schiphol
Haven Amsterdam
MRA Podium
Podium
metropoolvormimg
MRA Congres
EYE on the future
Delanoë
MRA Rede
Van der Laan
Schultz
Remkes
Werkgelegenheid
Gehrels
Van Poelgeest
Post
bedrijven
vestigingsplaats
hoofdkantoren
arbeidsplaatsen
Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam inbusiness
internationale bedrijven
Metropoolregio Amsterdam
OV SAAL
Almere
Schaalsprong
Noordvleugel
Lelystad
Duivesteijn
Floriade
Amstelveenlijn
Knooppunten
Stations
|Zeetoegang IJmuiden
Zeesluis
Amsterdam Economic Board
Board
Landschap Noord-Holland
Veen
Marker Wadden
Markerwadden
Natuur
Recreatie
Ecologische Hoofdstructuur
EHS
Natuurgebied
Flevoland
Noord-Holland
Stadsregio
Markermeer-IJmeer
Havenregio
IJmuiden
Beverwijk
Zaanstad
Amsterdam 2013
Participatiefonds Duurzame Economie
biomassavergassing
duurzaam bouwen
zonne-energie
windenergie
wind op zee
Havenbedrijf
Taskforce
Stationslocaties
Zuid-Kennemerland
Uitgeest
Zandvoort
Velsen
Smart grids
Noordzeekanaalgebied
NZKG
OV
Openbaar vervoer
Station Amsterdam-Zuid
Oplaadpunten
MRA-elektrisch
Oplaadpalen
OV-poorten
metro
sneltram
Eric Wiebes
Lange Termijn Spooragenda
Programma Groen
EHS-projecten
Kennemerland
Amstel, Gooi en Vechtstreek
Toeristische Overstapplaatsen 3D-geprint grachtenpand
N201 

Nieuws


 

Metropoolregio Amsterdam zet koers uit naar top-3 positie in Europa

18-02-2016

Actuele ontwikkelingen, nieuwe markten en investeerders vereisen een nieuwe strategie. Reden voor de Metropoolregio Amsterdam om de MRA Agenda 2016-2020 te presenteren. De agenda bevat tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied, waarmee de gemeenten, provincies en deelregio’s van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de handen ineenslaan en samen aan de slag gaan om de internationale concurrentiepositie van de Amsterdamse regio verder te versterken. Het landschap wordt beter ontsloten, knooppunten worden verder ontwikkeld en de infrastructuur voor ov, fiets en auto wordt verbeterd. Er komen tussen nu en 2040 circa 250.000 woningen bij, waarvan de meeste binnenstedelijk. Ook wil de MRA een voortrekkersrol gaan vervullen in de kennis- en circulaire economie.

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. De regio heeft de ambitie om naar de derde plaats te stijgen, na Londen en Parijs. In de MRA werken 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam samen aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. In de agenda zijn 7 ontwikkelrichtingen bepaald waaraan de komende jaren de belangrijkste inspanningen worden geleverd:

1. Ruimte geven aan wonen en werken
Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebied. In het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan een slimmere en duurzame zeehaven. Spreiding van toerisme wordt gestimuleerd. Voor het huisvesten van toeristen komt er een regionale accommodatiestrategie. Speciale aandacht krijgt de relatie tussen woningbouw en de luchthaven. De MRA doet samen met Schiphol een voorstel aan het Rijk om zowel het vliegen, als de woningbouw meer ruimte te bieden.

2. Slimmer en innovatiever werken
De MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast verbetert de MRA de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door te investeren in primair en voortgezet onderwijs. Ook worden afspraken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gemaakt om het aantal leer-werkplekken uit te breiden.

3. De leefkwaliteit verbeteren
Een slimme en innovatieve metropool heeft een bruisend cultureel leven nodig en aantrekkelijke landschappen die een breed scala aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving bieden. Leegstaande monumenten krijgen nieuwe culturele functies. Voor het landschap komt er een actieprogramma dat richting geeft aan recreatie, waterbeheer, voedsel- en energieproductie en biodiversiteit. Goede routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen verbinden de steden beter met de buitengebieden.

4. Transitie naar een schone economie
De MRA wil minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen en wil zich ontwikkelen tot internationale grondstoffenhub. Vier onderwerpen hebben prioriteit: circulaire economie, verduurzamen van de gebouwde omgeving, uitbreiden en verknopen van warmte- en koudenetten en verder ontwikkelen en opschalen van slimme elektriciteitssystemen.

5. Beter verbinden
De MRA wil het reizen binnen, van en naar de regio vergemakkelijken en het landschap beter ontsluiten. Een verdere uitrol van het hoogwaardige ov-netwerk is hiervoor noodzakelijk. Knelpunten moeten daarvoor worden verholpen om de regio rond Amsterdam breder te verbinden. Verder gaat de MRA onderzoek doen naar uitbreiding van het Amsterdamse metronet en de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. We verbeteren de ov-bereikbaarheid van de luchthavens door prioriteit te geven aan de uitbreiding en verbetering van knooppunt Schiphol Plaza en daarnaast in te zetten op de aansluiting van luchthaven Lelystad op openbaar vervoer en snelweg. Er komt een Smart Mobility-agenda met aandacht voor open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden.

6. Klimaatbestendig zijn
De metropoolregio moet klimaatbestendig zijn om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven. De MRA verbetert daarom de bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur tegen overstromingen en wateroverlast en verbetert ook de crisisbeheersing.

7. De MRA wendbaarder maken
Nieuwe bedrijven hebben vaak een voorkeur voor andere locaties dan gevestigde ondernemingen. De MRA wil ruimte bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren. Om dat mogelijk te maken, is een efficiënte samenwerking binnen de MRA essentieel.

Aan het werk
De MRA Agenda 2016-2020 is gepresenteerd tijdens het drukbezochte congres De Grenzeloze Stad in Haarlem. Tijdens de afsluiting van het congres spraken de acht deelregio’s van de MRA de gezamenlijke ambitie uit om echt werk te maken van de MRA Agenda. Zij benadrukten het belang van je eigen krachten kennen en elkaar tegelijkertijd ook iets te gunnen. Belangrijk bij het gezamenlijk uitvoeren van acties van de MRA Agenda is vooral grenzeloos te denken. Het congres was hier een duidelijke stap in.

Metropoolregio Amsterdam: Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020

 

 


Deel dit bericht

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel via LinkedIn Deel nieuwspagina via email

Terug naar overzichtInschrijven nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

02/03

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam

09/03

Seminar Warmtenetwerk

17/06

Mooi Linieland

Aanleg natuurparadijs Marker Wadden gestart

Hier kan een titel  komen op twee regels

De aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden in het Markermeer is begonnen. 

Lees meer >

Tweets MRA_online

Zoeken in de MRA website

MRA Agenda 2016 - 2020Lees meer >

metropoolregioamsterdam.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.      Deze melding verbergen